S čím vám
pomůžeme?

Zhodnotit finanční prostředky
pomocí strukturovaných
vkladů s garancí jistiny

Potenciál pro nadstandardní zhodnocení volných  prostředků

Individuální parametry obchodu

Výběr z řady možných variant produktu

Sjednání obchodu telefonicky odkudkoliv

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Určeno fyzickým a právnickým osobám z řad občanů ČR i cizinců
 • Jedná se o depozitní produkt, který při správně odhadnutém vývoji trhu umožňuje klientům vyšší zhodnocení volných prostředků
 • Depozitum je uloženo ve formě termínovaného vkladu

Nahlédněte do Směrnice o trzích finančních instrumentů

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích

 • Riziko nižšího úrokového výnosu při nesprávně odhadnutém vývoji trhu
 • Garance výplaty jistiny platí pouze pro depozita řádně ukončená v den jejich splatnosti

Strukturovaný vklad Scoop

Mezi sjednávané parametry patří:

 • referenční období
 • horní a dolní hranice pásma referenčního směnného kurzu

Výsledný úrokový výnos je vypočten dle následujícího vzorce:

 • Částka depozita × min. úroková sazba v % p. a., pokud referenční směnný kurz během referenčního období dosáhnul dolní či horní hranice pásma
 • Částka depozita × max. úroková sazba v % p. a., pokud referenční směnný kurz během referenčního období setrval v pásmu mezi dolní a horní hranicí pásma

Den začátku referenčního období je obvykle den valuty obchodu + max. 2 pracovní dny, den konce referenčního období je přesně den maturity obchodu - 2 pracovní dny

 

Strukturovaný digitální vklad

Mezi sjednávané parametry patří:

 • minimální a maximální úrokový výnos
 • hodnota hranice, jejíž dosažení určuje výsledný úrokový výnos

Výsledná úroková sazba je buď:

 • Maximální úroková sazba, je-li splněna podmínka pro její výplatu (např. v určený den a čas je hodnota referenčního směnného kurzu nižší nebo rovna určené hranici)
 • Minimální úroková sazba, není-li splněna podmínka pro výplatu maximální úrokové sazby

 

Strukturovaný binární vklad

Mezi sjednávané parametry patří:

 • referenční období
 • horní a dolní hranice pásma referenčního směnného kurzu

Výsledný úrokový výnos je vypočten dle následujícího vzorce:

 • částka depozita × min. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz po dobu referenčního období dosáhnul dolní hranice
 • částka depozita × max. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz po dobu referenčního období dosáhnul horní hranice
 • částka depozita × mid. úroková sazba v %, pokud v průběhu referenčního období nenastane ani jedna ze skutečností uvedených výše. Toto depozitum může být na základě vašeho přání strukturováno tak, aby byla max. úrok. sazba vyplácena při protnutí dolní hranice (a min. úrok. sazba by byla platná při protnutí horní hranice).

 

Strukturovaný vklad Wedding Cake

Mezi sjednávané parametry patří:

 • referenční období
 • horní a dolní hranice úzkého a širokého pásma referenčního směnného kurzu

Výsledný úrokový výnos je vypočten dle následujícího vzorce:

 • částka depozita × max. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz během referenčního období setrval v pásmu mezi dolní a horní bariérou úzkého pásma
 • částka depozita × mid. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz během referenčního období setrval v pásmu mezi dolní a horní bariérou širokého pásma
 • částka depozita × min. úroková sazba v %, pokud referenční směnný kurz během referenčního období nesetrval ani v úzkém, ani širokém pásmu

Den začátku referenčního období je obvykle den valuty obchodu + max. 2 pracovní dny, den konce referenčního období je přesně den maturity obchodu - 2 pracovní dny.

 

Strukturovaný vklad Corridor

Mezi sjednávané parametry patří:

 • počet sledovaných období
 • horní a dolní hranice pásma referenčního směnného kurzu

Výsledný úrokový výnos je vypočten dle následujícího vzorce:

 • výsledný úrokový výnos = částka depozita × výsledná sazba (p. a.)
 • výsledná sazba (p. a.) = min. úroková sazba + (max. úroková sazba - min. úroková sazba) × počet období, ve kterých fixing referenčního směnného kurzu setrval v pásmu mezi horní a dolní bariérou ÷ celkový počet období