Pro platbu
pravidelných výdajů
v EUR

ONLINE POVOLENÍ INKASA
ZDARMA

Plaťte pronájem bytu, koleje v zahraničí nebo třeba mýtné

Stejný poplatek bez ohledu na výši inkasa

Zadávejte jednoduše online

 Při zadávání plateb poskytujeme online telefonickou podporu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • SEPA inkaso je bezhotovostní platba v eurech iniciovaná z podnětu příjemce platby prostřednictvím jeho banky na základě předcházející dohody s plátcem
 • Banka plátce i příjemce musí patřit mezi ty banky, které přistoupily k SEPA inkasu

 • Můžete sjednat pouze k účtům vedeným v EUR
 • Strana plátce je k dispozici pro občany i podnikatelské subjekty – nutné uzavřít Souhlas se SEPA inkasem
 • Strana příjemce je k dispozici pouze pro podnikatelské subjekty – pro využívání je potřeba uzavřít smlouvu k této službě
 • Příkazy k SEPA inkasu je možné zadávat jako jednorázové příkazy nebo importovat jako dávky prostřednictvím služeb přímého bankovnictví KB – MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál nebo přes aplikaci MultiCash KB
 • Nabízíme jak pro stranu plátce i příjemce platební schéma CORE a Business to Business (B2B)

Platební schéma:

 1. SEPA inkaso spotřebitelské (SDD CORE) – jedná se o SEPA inkaso, u kterého může plátce požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu bez udání důvodu do 8 týdnů od data splatnosti inkasa. Tento typ inkasa mohou používat jak podnikatelské subjekty, tak spotřebitelé.
   
 2. SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B) – jedná se o SEPA inkaso, u kterého plátce nemůže požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu. Tento typ inkasa mohou používat výhradně podnikatelské subjekty.
   
 • Prostřednictvím SEPA inkasa můžete platit např. pronájem bytu či jiné nemovitosti, úhradu mýta, odebírané tiskoviny, pojistky atd.
   
 • U podnikatelských subjektů je výhodným nástrojem k úhradě finančních závazků a řízení cashflow

Strana plátce může platit své závazky prostřednictvím SEPA inkasa.

 • Plátcem může být občan i podnikatelský subjekt, který nám předal Souhlas se SEPA inkasem
 • Souhlas se SEPA inkasem je možné uzavřít pouze na běžném účtu v měně EUR v internetovém bankovnictví nebo na pobočce
 • Plátce podepíše s příjemcem platby dohodu (tzv. Mandát) o možnosti inkasovat finanční prostředky z jeho účtu za určitých podmínek

Strana příjemce může vysílat příkazy k SEPA inkasu.

 • Příjemcem může být podnikatelský subjekt, který s námi má zavřenou Smlouvu na vysílání příkazů k SEPA inkasu
 • Příkazy k SEPA inkasu je možné vysílat pouze z běžných účtů v měně EUR
 • Příjemce musí mít přidělený CID (Credit Identifier)
 • Příjemce musí uzavřít dohodu (tzv. Mandát) s plátcem
 • Příkazy k SEPA inkasu je možné zadávat jako jednorázové příkazy nebo importovat jako dávky v aplikaci MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanálMultiCash KB.

Souhlas se SEPA inkasem dává plátce své bance. Může být zadán prostřednictvím papírového formuláře nebo v aplikaci MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka). V souhlasu je uvedeno číslo účtu plátce, informace o příjemci, CID příjemce, reference Mandátu (UMR), platební schéma, limit inkasa, počet dnů mezi inkasy…

Mandát k SEPA inkasu je písemná smlouva, kterou příjemce uzavírá s plátcem, aby mohl inkasovat prostředky z jeho účtu. Příjemce má povinnost mandát uchovat. Platnost mandátu vyprší automaticky 36 měsíců po posledním provedeném inkasu. Banka může požadovat předložení sjednaného mandátu (například při zaktivnění služby nebo v případě reklamačního řízení).

Povinné údaje mandátu:

 • Identifikační údaje o příjemci a plátci
 • Informace, že se jedná o mandát k SEPA inkasu
 • Specifikace platebního schématu – B2B, CORE
 • CID – identifikace příjemce
 • UMR – reference mandátu
 • IBAN a BIC plátce

Identifikační kód příjemce – CID (Credit Identifier)

 • Klient, který chce vysílat příkazy k SEPA inkasu musí mít přidělený CID
 • Na základě žádosti požádáme u ČNB o přidělení kódu CID
 • CID přidělený v jiném státě můžete využít pro vysílání příkazů k SEPA inkasu  

Reference mandátu – UMR (Unique Mandate Reference)  

 • Unikátní referenci mandátu určuje příjemce inkasa, který o ní musí informovat plátce
 • Pod sjednaným UMR musí být založený Souhlas se SEPA inkasem a vyslané příkazy k SEPA inkasu musí obsahovat tuto unikátní referenci mandátu.

Dokumenty ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky se změnovým listem, platné od 4.12.2019 (PDF, 418 kB)

Oznámení o provádění platebního styku – aktuálně platné znění se změnovým listem (PDF, 677 kB)

Lhůty platebního styku (PDF, 90 kB)

Informace o IBAN a BIC (PDF, 135 kB)

Informace o SEPA inkasu (PDF, 268 kB)

SEPA inkaso – prezentace (PDF, 542 kB)

Návod na vyplnění Mandátu B2B (PDF, 151 kB)

Seznam zemí EU/EHP/SEPA prostoru (PDF, 22 kB)

Corporate News - novinky v platebním styku (PDF, 2 MB)

 

Zahraniční platby – subjekty podléhající mezinárodním sankcím

Omezení při provádění zahraničního platebního styku

Banka je oprávněna odmítnout nebo odložit splnění Příkazu Klienta, jehož splnění by mohlo být v rozporu zejména s (i) právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod nebo (ii) obchodní politikou zprostředkující banky (odkaz na seznamy viz níže). Z důvodů uvedených v předchozí větě je Banka též oprávněna nepřijmout platby ve prospěch Účtu Klienta. Klient bere tímto současně na vědomí, že z výše uvedených důvodů může být platba vrácena nebo zadržena též zprostředkující bankou.

Omezující opatření (sankce) Evropské unie

Sankční programy Spojených států amerických

 

Odkazy:

Seznam bank registrovaných k SEPA inkasu

SEPA Credit Transfer Rulebook

SEPA Portal Société Générale

Ukázky mandátu B2B

Ukázky mandátu CORE

Kalkulačka IBAN

Hodí se mít

Zahraniční platební styk
Bezhotovostní platby do zahraničí a platby v cizí měně v rámci ČR.
 • Platby odesíláme i připisujeme v průběhu dne
 • Plaťte z počítače nebo na pobočce
SEPA platby v EUR
Rychlé a spolehlivé platby v eurech v rámci SEPA prostoru.
 • Platby odesíláme i připisujeme v průběhu dne
 • Plaťte z mobilu, počítače nebo na pobočce