Pro platbu
pravidelných výdajů
v EUR

ONLINE POVOLENÍ INKASA
ZDARMA

Plaťte pronájem bytu, koleje v zahraničí nebo třeba mýtné

Za cenu jako inkaso v rámci ČR

Zadávejte jednoduše online

 Při zadávání plateb poskytujeme online telefonickou podporu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • SEPA inkaso je bezhotovostní platba v eurech iniciovaná z podnětu příjemce platby prostřednictvím jeho banky na základě předcházející dohody s plátcem
 • Banka plátce i příjemce musí patřit mezi ty banky, které přistoupily k SEPA inkasu

 • Můžete sjednat pouze k účtům vedeným v EUR
 • SEPA inkaso slouží k úhradě zboží a služeb
 • Strana plátce je k dispozici pro občany i podnikatelské subjekty – nutné uzavřít Souhlas se SEPA inkasem
 • Strana příjemce je k dispozici pouze pro podnikatelské subjekty – pro využívání je potřeba uzavřít smlouvu k této službě
 • Příkazy k SEPA inkasu je možné zadávat jako jednorázové příkazy nebo importovat jako dávky prostřednictvím internetového bankovnictví KB – MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál nebo přes aplikaci MultiCash KB
 • Nabízíme jak pro stranu plátce i příjemce platební schéma CORE a Business to Business (B2B)

Platební schéma:

 1. SEPA inkaso spotřebitelské (SDD CORE) – jedná se o SEPA inkaso, u kterého může plátce požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu bez udání důvodu do 8 týdnů od data splatnosti inkasa. Tento typ inkasa mohou používat jak podnikatelské subjekty, tak spotřebitelé.
   
 2. SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B) – jedná se o SEPA inkaso, u kterého plátce nemůže požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu. Tento typ inkasa mohou používat výhradně podnikatelské subjekty.
   
 • Prostřednictvím SEPA inkasa můžete platit za zboží a služby (např. pronájem bytu či jiné nemovitosti, úhradu mýta, odebírané tiskoviny, pojistky atd.)
 • U podnikatelských subjektů je výhodným nástrojem k řízení cash flow

Strana plátce může platit své závazky prostřednictvím SEPA inkasa.

 • Plátcem může být občan i podnikatelský subjekt, který nám předal Souhlas se SEPA inkasem
 • Souhlas se SEPA inkasem je možné uzavřít pouze na běžném účtu v měně EUR v internetovém bankovnictví nebo na pobočce
 • Plátce podepíše s příjemcem platby dohodu (tzv. Mandát) o možnosti inkasovat finanční prostředky z jeho účtu za určitých podmínek

Strana příjemce může vysílat příkazy k SEPA inkasu.

 • Příjemce musí být podnikatelský subjekt, který splňuje naše interní podmínky pro poskytnutí tohoto produktu a má s námi uzavřenou Smlouvu na vysílání příkazů k SEPA inkasu
 • Příkazy k SEPA inkasu je možné vysílat pouze z běžných účtů v měně EUR
 • Příjemce musí mít přidělený CID (Credit Identifier)
 • Příjemce musí uzavřít dohodu (tzv. Mandát) s plátcem
 • Příkazy k SEPA inkasu je možné zadávat jako jednorázové příkazy nebo importovat jako dávky v aplikaci MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanálMultiCash KB.

Souhlas se SEPA inkasem dává plátce své bance. Může být zadán prostřednictvím papírového formuláře nebo v aplikaci MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka). V souhlasu je uvedeno číslo účtu plátce, informace o příjemci, CID příjemce, reference Mandátu (UMR), platební schéma, limit inkasa, počet dnů mezi inkasy…

Mandát k SEPA inkasu je písemná smlouva, kterou příjemce uzavírá s plátcem, aby mohl inkasovat prostředky z jeho účtu. Příjemce má povinnost mandát uchovat. Platnost mandátu vyprší automaticky 36 měsíců po posledním provedeném inkasu. Banka může požadovat předložení sjednaného mandátu (například při zaktivnění služby nebo v případě reklamačního řízení).

Povinné údaje mandátu:

 • Identifikační údaje o příjemci a plátci
 • Informace, že se jedná o mandát k SEPA inkasu
 • Specifikace platebního schématu – B2B, CORE
 • CID – identifikace příjemce
 • UMR – reference mandátu
 • IBAN a BIC plátce

Identifikační kód příjemce – CID (Credit Identifier)

 • Klient, který chce vysílat příkazy k SEPA inkasu musí mít přidělený CID
 • Na základě žádosti požádáme u ČNB o přidělení kódu CID
 • CID přidělený v jiném státě můžete využít pro vysílání příkazů k SEPA inkasu  

Reference mandátu – UMR (Unique Mandate Reference)  

 • Unikátní referenci mandátu určuje příjemce inkasa, který o ní musí informovat plátce
 • Pod sjednaným UMR musí být založený Souhlas se SEPA inkasem a vyslané příkazy k SEPA inkasu musí obsahovat tuto unikátní referenci mandátu.

Dokumenty ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky (PDF, 392 kB)

Oznámení o provádění platebního styku (PDF, 732 kB)

Lhůty platebního styku (PDF, 119 kB)

Informace o IBAN a BIC (PDF, 135 kB)

Informace o SEPA inkasu (PDF, 268 kB)

SEPA inkaso – prezentace (PDF, 542 kB)

Návod na vyplnění mandátu k SEPA inkasu mezi podnikatelskými subjekty (PDF, 1,9 MB)

Vzor mandátu k SEPA inkasu mezi podnikatelskými subjekty (PDF, 803 kB)

Vzor mandátu ke spotřebitelskému SEPA inkasu (PDF, 352 kB)

Seznam zemí EU/EHP/SEPA prostoru (PDF, 22 kB)

Corporate News - novinky v platebním styku (PDF, 1,5 MB)

 

Zahraniční platby – subjekty podléhající mezinárodním sankcím

Omezení při provádění zahraničního platebního styku

Banka je oprávněna odmítnout nebo odložit splnění Příkazu Klienta, jehož splnění by mohlo být v rozporu zejména s (i) právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod nebo (ii) obchodní politikou zprostředkující banky (odkaz na seznamy viz níže). Z důvodů uvedených v předchozí větě je Banka též oprávněna nepřijmout platby ve prospěch Účtu Klienta. Klient bere tímto současně na vědomí, že z výše uvedených důvodů může být platba vrácena nebo zadržena též zprostředkující bankou.

Omezující opatření (sankce) Evropské unie

Sankční programy Spojených států amerických

 

Odkazy:

Seznam bank registrovaných k SEPA inkasu

SEPA Credit Transfer Rulebook

SEPA Portal Société Générale

Ukázky mandátu B2B

Ukázky mandátu CORE

Kalkulačka IBAN

Hodí se mít

Zahraniční platební styk
Bezhotovostní platby do zahraničí a platby v cizí měně v rámci ČR.
 • Platby odesíláme i připisujeme v průběhu dne
 • Plaťte z počítače nebo na pobočce
SEPA platby v EUR
Rychlé a spolehlivé platby v eurech v rámci SEPA prostoru
 • Platby odesíláme i připisujeme v průběhu celého dne
 • Při zadání do 11 hodin připíšeme platbu ještě ten samý den
 • Plaťte z mobilu, počítače nebo na pobočce