Služby pro obchod a export

Bankovní záruka

Platební a neplatební záruky pro lepší zajištění vašich obchodů.
 • Pro vás i klienty 100% jistota
 • Poradentství nejen při sjednávání kontrakt

Dokumentární akreditiv

Kupní cenu zaplatíme prodávajícímu až po splnění smluvních podmínek.
 • Kupující zaplatí až po odeslání
 • Prodávající může prodat pohledávku bance

Dokumentární inkaso

Bezpečnost obchodních transakcí pro obě strany.
 • Jistota zaplacení pro vývozce
 • Jistota odeslání zboží pro dovozce

Exportní odběratelský úvěr

Účelový úvěr k financování vývozu zboží a služeb za hranice České republiky.
 • Poskytujeme záruky, zajištění rizik a předfinancování výroby
 • Poradíme s analýzou i volbou vhodného obchodního partnera

Předfinancování dokumentárního akreditivu

Úvěr na předfinancování výroby či nákupu zboží určeného pro export.
 • Úvěr krytý vývozním kontraktem a otevřeným akreditivem
 • Splatnost úvěru přizpůsobíme výplatě akreditivu

Trade & Finance Online

Aplikace pro správu úvěrů, dokumentárních akreditiv, inkas i bankovních záruk.
 • Online přehledy o veškerých transakcích
 • Součástí asistence, poradenství a online pomoc