Bankovní záruka
Platební a neplatební záruky pro lepší zajištění vašich obchodů
 • Pro vás i klienty 100% jistota
 • Poradentství nejen při sjednávání kontraktů
Dokumentární akreditiv
Kupní cenu zaplatíme prodávajícímu až po splnění smluvních podmínek.
 • Kupující zaplatí až po odeslání
 • Prodávající může prodat pohledávku bance
Dokumentární inkaso
Bezpečnost obchodních transakcí pro obě strany
 • Jistota zaplacení pro vývozce
 • Jistota odeslání zboží pro dovozce
Exportní odběratelský úvěr
Účelový úvěr k financování vývozu zboží a služeb za hranice České republiky
 • Poskytujeme záruky, zajištění rizik a předfinancování výroby
 • Poradíme s analýzou i volbou vhodného obchodního partnera
Předfinancování dokumentárního akreditivu
Úvěr na předfinancování výroby či nákupu zboží určeného pro export
 • Úvěr krytý vývozním kontraktem a otevřeným akreditivem
 • Splatnost úvěru přizpůsobíme výplatě akreditivu
Trade & Finance Online
Aplikace pro správu úvěrů, dokumentárních akreditiv, inkas i bankovních záruk
 • Online přehledy o veškerých transakcích
 • Součástí asistence, poradenství a online pomoc