Měnový spot Promptní nákup nebo prodej jedné měny za druhou za předem dohodnutý kurz ZOBRAZIT Měnový swap Kombinace měnového spotu a měnového forwardu. ZOBRAZIT Měnové opce Produkt zajišťující měnové riziko a zároveň umožňující participovat na opačném vývoji kurzu, než proti kterému je klient zajištěn. ZOBRAZIT Měnové opční strategie Možnost realizace sady měnových forwardů za příznivější kurz, než je kurz obvyklý. ZOBRAZIT Měnový forward Garance měnového kurzu k požadovanému budoucímu datu. ZOBRAZIT Americký měnový forward Modifikace měnového forwardu umožňující průběžné čerpání sjednaného nominálu dle potřeb klienta. ZOBRAZIT Cross currency swap Dohoda o výměně jistiny dvou měn a úrokových nákladů s nimi spojených. ZOBRAZIT Úrokový swap (IRS) Řešení pro zajištění úrokového rizika vyplývajícího z nežádoucího vývoje konkrétní úrokové sazby. ZOBRAZIT Forward Rate Agreement (FRA) Zajištění před nepříznivým vývojem úrokových sazeb u termínovaných vkladů nebo úvěrů ZOBRAZIT Úroková opce Zajištění rizika při vzestupu nebo poklesu úrokových měr s možností profitovat z příznivého vývoje. ZOBRAZIT Úroková swapce Právo ke vstupu do úrokového swapu k určitému budoucímu dni. ZOBRAZIT Komoditní swap Řešení pro zajištění komoditního rizika vyplývajícího z možného nežádoucího vývoje cen komodity. ZOBRAZIT Komoditní forward Zajistí riziko změn tržních cen komodit. ZOBRAZIT Komoditní opce Zajištění komoditního rizika s možností participace v případě pozitivního vývoje cen komodit. ZOBRAZIT