Google Pay

Plaťte pohodlně a bezpečně mobilem na bezkontaktních platebních terminálech nebo na internetu

Digitalizujte v Mobilní bance kteroukoli bezkontaktní platební kartu
Digitalizujte v aplikaci kteroukoli
bezkontaktní platební kartu
Plaťte na bezkontaktních terminálech přiložením mobilního telefonu
Plaťte na bezkontaktních terminálech 
přiložením mobilního telefonu
Při placení se nikdo nedozví číslo vaší platební karty
Při placení se nikdo nedozví 
číslo vaší platební karty

Hodí se vědět

Hodí se mít

Debetní karta k tarifu

Debetní karta k tarifu

Debetní karta pro rychlé a bezpečné
platby kdekoli na světě
KB+

KB+

Bankovnictví na mobilu i počítači se
stejným vzhledem a funkcemi
Tarif Standard

Tarif Standard

Získejte multiměnový účet, 2 karty a další
služby za 39 Kč měsíčně