Novinky z Přímého kanálu #1

Zpráva pro příjemce v tuzemském platebním styku

16. 4. 2018 17:30
Témata

V souvislosti se změnou předání pole Zpráva pro příjemce (AV pole) o max. délce 140 znaků pro příkazy k úhradě a příkazy k inkasu v tuzemském platebním styku dochází k úpravě popisu jednotlivých formátů. U formátů BEST, EDIBEST došlo k změnám názvů polí Popis příkazce na Popis pro mě a pole Zpráva AV na Zpráva pro příjemce (AV pole), a také ke změně využití polí Popis pro mě a Popis partnera. Pole Popis pro mě zůstane pouze pro vaši identifikaci platby, jeho obsah uvidíte jen vy, a to pouze ve službách přímého bankovnictví a nebude nově přenášen příjemci platby ani ve vašem výpisu z účtu. Pole Popis partnera nebudeme již nadále přenášet příjemci platby, ale nezůstane k dispozici ani vám.

Pokud chcete předat příjemci platby doplňující zprávu, využijte pro ni pole Zpráva pro příjemce (AV pole), které je podporované ve všech importních formátech a je shodně dlouhé (140 znaků). Zprávu předáme příjemci platby bez ohledu na režim zpracování, a to jak pro standardní, tak i expresní platby.