• Vše o KB
  • Novinky
  • Tuzemské platby zpracováváme okamžitě, bez ohledu na čas nebo den

Tuzemské platby zpracováváme okamžitě, bez ohledu na čas nebo den

2. 12. 2018 10:30
Témata

Na konci listopadu jsme prodloužili čas pro přijetí příkazů v korunách nebo cizí měně bez směny měn ze stávajících 20:30 hodin až na půlnoc. Nově navíc nejen v pracovní dny, ale už i včetně víkendů.

Příkazy k úhradě v rámci Komerční banky můžete zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nezáleží na tom, jest­li je ráno, odpoledne, večer či noc, všední den, víkend nebo státní svátek.

Když máte na účtu dostatek peněz, zpracujeme nově oka­mžitě i platby v rámci Komerční banky mezi dvěma běžnými účty, vedenými v českých korunách nebo ve stejné cizí měně, zadané v pracovní dny i po půl deváté večer a během celé noci, ale i o víkendech. To samé platí pro platby mezi spořicím a běžným účtem, jsou­-li oba vedené v českých korunách. Poznáte to okamžitě na snížení svého disponibil­ního zůstatku na účtu, respektive záznamem v Historii plateb v aplikacích Mobilní banka a MojeBanka.

Jestliže má příjemce svůj účet vedený v Komerční bance, navýšíme jeho disponibil­ní zůstatek na účtu během několika sekund. O tom, kdy platbu v rámci Komerční banky připíše­me, vás informujeme rovnou na potvrzo­vací obrazovce.

Potvrzovací obrazovka

Příjemce může tyto peníze přijaté v pra­covní dny po půl deváté večer a během celé noci, ale i o víkendech, následně použít pro provedení další platby, výběr z bankoma­tu nebo platbu kartou.

Aktuálně není možné připsanou platbu, tedy navýšený disponibil­ní zůstatek v pracovní dny po půl deváté ve­čer, použít na platby probíhající v tzv. nočním zpracování. Jde o platby z trvalých příkazů, splátky kreditní karty a jiných úvěrových produktů (včetně splátky hypotéky), inkasa do jiných bank a dávkově zpracovávané platby. Tyto platby totiž pracují s garantovaným zůstatkem, který se pro tzv. noční zpracování vypočte prá­vě po 20:30 hodin.

I do jiných bank v režimu 24/7/365

Rovněž příkazy k úhradě do jiné banky v Čes­ké republice můžete zadávat v režimu 24/7/365. Při dostatku peněz na účtu zpracujeme platby z běžných korunových účtů do jiných bank v České republice oka­mžitě, což neprodleně poznáte na svém sníženém disponibilním zůstatku.

Pokud zadáte platbu v pracov­ní den do 13:00 hodin, resp. pokud bude plat­ba zaúčtovaná v našich systémech v pracov­ní den do 14:15 hodin, zajistíme její připsání na účet příjemce v jiné tuzemské bance tentýž den. V opačném případě to zvládneme během nejbližšího pracovního dne. O tom, kdy pří­jemci v jiné tuzemské bance platbu připíše­me, vás informujeme taktéž na potvrzo­vací obrazovce.

Potvrzovací obrazovka - ještě dnes

O okamžitém zpracování platby Vás informujeme i při zadávání platby, resp. i na autorizační obrazovce, na formuláři Příkaz k úhradě v CZK v MojeBanka. V poli „Da­tum splatnosti“ je předem vyplněna hodnota „Okamžitě“. Na autorizační obrazovce je zá­roveň doplněno datum, kdy bude platba za­účtovaná. Datum splatnosti můžete sa­mozřejmě posunout i na později, kdy požadujete platbu provést. Potom se na autorizační obra­zovce zobrazí pouze toto datum, které je sou­časně datem zaúčtování platby.

Datum splatnosti - zadávací obrazovka

Také vklady hotovosti přes bankomat Ko­merční banky na korunové účty můžete zadávat kdykoli během dne, od půlnoci do půlnoci, v pracovní dny, o víkendech, i ve stát­ní svátky. Peníze připíšeme na Váš účet vedený v Komerční bance během několika minut.

AMT potvrzovací obrazovka