Oznámení o vzniku joint-venture

22. 4. 2020 10:00
Témata
  1. Česká spořitelna, a.s, Československá obchodní banka, a. s. a Komerční banka, a.s. (“Strany”) plánují vytvoření společně kontrolované společnosti - joint venture (“JV”). JV bude v České republice poskytovat službu elektronické identifikace a autentizace a služby vytvářející důvěru (“Identifikační služby”). Identifikační služby bude JV poskytovat na základě bankovní identity až 5,5 milionu občanů, kteří bankovní identitu běžně užívají například při přihlašování do internetového bankovnictví nebo pro vzdálenou komunikaci se svou bankou. Agregací bankovních identit zapojených bank a vytvořením vlastního portfolia identit bude JV poskytovat jedinečný produkt – službu “vše v jednom” pro poskytovatele služeb, kterými budou jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti.

  2. Transakce je zásadní součástí celkového rozvoje e-governmentu a digitalizace české společnosti, která má plnou podporu veřejných institucí. Navazuje na legislativní změny, které umožnily bankám poskytovat Identifikační služby. JV bude poskytovat Identifikační služby ve vztahu k různým službám poskytovaným veřejnými institucemi (např. podání daňového přiznání, platba poplatku za popelnice, kontrola řidičského průkazu) či soukromým sektorem (např. finančními institucemi, telekomunikačními operátory, dodavateli energie, e-shopy). Klienti, kteří vlastní účet v jakékoli bance (tj. nejen klienti Stran) působící v České republice a účastnící se aktivit JV, budou mít možnost elektronicky a jednoduše zařizovat své záležitosti jak se soukromými společnostmi, tak s veřejnými institucemi.

  3. I když bude JV kontrolováno Stranami, účast na aktivitách JV bude otevřená pro ostatní banky. Všechny banky a pobočky zahraničních bank registrované v České republice se budou moci účastnit poskytování Identifikačních služeb ze strany JV v pozici poskytovatele identity, a to na základě rovných a transparentně zveřejněných podmínek. Dále Strany předpokládají, že banky, které o to budou mít zájem, se budou moci později stát menšinovými akcionáři JV. Současně všechny banky, které se stanou poskytovatelem identity v rámci produktu JV, budou moci být také tzv. poskytovatelem služby, tj. společností, která využívá produkt JV při poskytování svých bankovních služeb.

  4. Transakce podléhá schválení ze strany Evropské komise v rámci kontroly spojování soutěžitelů. Do doby, než vydá Evropská komise své rozhodnutí, proto nebudou zveřejňovány žádné další informace.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz