• Vše o KB
  • Novinky
  • Zaměstnanci Komerční banky a Nadace KB Jistota podpořili obce postižené záplavami 2,5 milionem korun

Zaměstnanci Komerční banky a Nadace KB Jistota podpořili obce postižené záplavami 2,5 milionem korun

Zaměstnanci Komerční banky a jejích dceřiných společností přispěli na konto Nadace KB Jistota určené na pomoc lidem postiženým záplavami téměř půl milionem korun. Nadace částku navýšila o další dva miliony.

24. 7. 2009 10:00
Témata

Finanční dary, které budou využity na pomoc obcím postiženým povodní po celé ČR, vynesly za tři týdny trvání celkem 492 018 Kč. K tomu připojí Nadace KB Jistota další dva miliony korun. Část prostředků byla promptně předána starostům čtyř postižených jihočeských obcí.

Protivín, Husinec, Heřmaň a Přední Zborovice tak dostaly prostředky na obnovu povodní poničených domů, infrastruktury a obecního majetku. Slavnostního předání se spolu s generálním ředitelem KB Laurentem Goutardem a náměstkem generálního ředitele Peterem Palečkou dále zúčastnili předseda správní rady Nadace KB Jistota Jaroslav Říšský a členka správní rady Sylva Floríková.

"Komerční banka si je dobře vědoma obrovských škod, se kterými se musejí postižené obce vypořádat, a proto bych rád vyjádřil uznání nad velkou solidaritou našich zaměstnanců. Zástupci měst a obcí velmi ocenili především rychlou pomoc, které se jim od Komerční banky dostalo."

Laurent Goutard, generální ředitel KB

Podpora postižených obcí bude prostřednictvím Nadace KB Jistota i nadále pokračovat. Finanční pomoc bude rozdělena do všech částí republiky, které byly povodní poškozeny.

 "Již nyní jednáme o poskytnutí pomoci dalším záplavami poškozeným obcím."

Jaroslav Říšský, předseda správní rady Nadace Jistota

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 930 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 632 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 397 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 679 bankomatů. Více než 958 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.