Anketa: Defibrilátory mohou zachránit život. Víme jak?

Brno se stane prvním městem v České republice, kde budou systematicky na veřejná místa rozmístěny přístroje sloužící k záchraně lidských životů, nazývané automatizované externí defibrilátory (AED). Jejich účelem je rychle obnovit srdeční činnost v případě náhlé zástavy oběhu. Jedná se o pilotní projekt, který se zaměřuje na rozmístění defibrilátorů v Brně. Na tomto projektu se podílí Nadace Jistota společně s Masarykovou Univerzitou v Brně a Magistrátem hlavního města Brno.

5. 11. 2012 10:00
Témata

Magistrát města Brno spustilo anketu, ve které zjišťují nejen znalosti Brňanů o tomto přístroji a názory na jeho rozmístění, ale i jejich ochotu pustit se v případě nutnosti do záchrany lidského života, ať už s použitím přístroje, nebo bez něj.

Anketu k nahlédnutí či vyplnění naleznete zde do 31. ledna 2013.

V tištěné verzi jsou anketní lístky k dispozici mimo jiné v Urban centru na Staré radnici.

Připraveno ve spolupráci se Zdeňkou Kubíkovou (Masarykova univerzita) a Barborou Zuchovou (Zdravotnická záchranná služba JMK)

Eva Gregorová

Kancelář strategie města MMB