Golf pro nadaci

Druhý ročník charitativního golfového turnaje vynesl Nadaci KB Jistota 235 319 korun.

30. 5. 2013 10:00
Témata

Turnaje pro Nadaci KB Jistota, který se konal 20. května v Golf Parku Slapy, se zúčastnilo celkem 32 zaměstnanců Skupiny KB a 36 obchodních partnerů. Neformální setkání s klienty bylo zároveň příležitostí přispět na charitativní účely, a to nejen zaplacením startovného.

Částku, která se vybrala na startovném, totiž ještě navýšilo 25 000, za něž se vydražilytři fotografie Antonína Kratochvíla. Celkových 235 319 korun rozdělí nadace mezi Hospicovou péči sv. Zdislavy, Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy a ragbyový tým vozíčkářů, jemuž příspěvek pomůže financovat účast na mistrovství Evropy.

„Výtěžek charitativního turnaje se nám podařilo meziročně více než zdvojnásobit. Golfistům i Komerční bance patří velký dík za finanční podporu, která nám umožňuje přispět na zlepšení péče v oblastech, kterým se financí dlouhodobě nedostává.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota

Podpora hospicové a paliativní péče patří k základním okruhům činnosti nadace. Jedním z nejzajímavějších projektů v této oblasti je nákup polohovatelných lůžek, na kterém se podílejí Nadace KB Jistota, společnost LINET, výrobce lůžek, a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. V rámci tohoto projektu, který odstartoval v dubnu 2011, poskytla nadace pomoc v celkové hodnotě více než 1,5 mil. korun.

Nadace pravidelně podporuje i záchranné služby v celé ČR.

Golf pro nadaci
Golf pro nadaci predani daru