Nadace Jistota přispěla Centru 83 v Mladé Boleslavi

24. května 2013 předali zástupci Nadace Jistota a Komerční banky ředitelce Centra 83 Mgr. Luďce Jiránkové šek na nákup sprchového lůžka pro imobilní klienty v hodnotě 85 tisíc korun.

10. 6. 2013 10:00
Témata

24. května 2013 předali zástupci Nadace Jistota a Komerční banky ředitelce Centra 83 Mgr. Luďce Jiránkové šek na nákup sprchového lůžka pro imobilní klienty v hodnotě 85 tisíc korun.

Centrum 83 poskytuje sociální služby v centru města Mladá Boleslav. Vzniklo již v roce 1983 jako ústav sociální péče s denním pobytem. V současné době poskytuje služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením od předškolního věku do dospělosti. Mezi nejdůležitější služby patří denní a týdení stacionář, chráněné bydlení a odlehčovací služby.

Příspěvek centru
Příspěvek centru