• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace KB Jistota podpoří cukrářskou výrobu chráněné dílny Fokus Labe

Nadace KB Jistota podpoří cukrářskou výrobu chráněné dílny Fokus Labe

Nadace Komerční banky Jistota poskytla příspěvek chráněné dílně Fokus Labe. Dar ve výši 38 000 Kč umožní nákup zařízení pro cukrářskou výrobu.

4. 11. 2013 10:00
Témata

Organizace Fokus Labe vznikla v roce 1992 jako občanské sdružení se zaměřením na osoby s duševním onemocněním. Jejím cílem je pomoci duševně nemocným v návratu a uplatnění ve společnosti, a to rozvíjením a obnovou jejich pracovních a sociálních dovedností. K tomu slouží chráněné dílny, kde pracuje 69 klientů. Nejúspěšnější jsou dílny v oboru gastronomie.

„Stávající kuchařská chráněná dílna se ukázala v posledních letech jako jedna z nejúspěšnějších pracovně-rehabilitačních programů pro osoby s duševním onemocněním, proto jsme se rozhodli rozšířit stávající kuchařskou chráněnou dílnu o cukrářskou výrobu. Díky tomu se nám podaří vytvořit 17 nových pracovních míst."

Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně sdružení

Fokus Labe poskytuje sociální služby celkem ve čtyřech městech Ústeckého kraje, a to v Ústí nad Labem, Teplicích, Litoměřicích a Děčíně.

„Pocit sounáležitosti je důležitý pro každého člověka. Považujeme proto za samozřejmost pomáhat lidem, kteří by opětovné zařazení do společnosti zvládali sami jen velmi obtížně."

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.