Nadace KB Jistota podpořila charitativní domovy

Nadace Komerční banky Jistota poskytla finanční dary pro dva domovy, jejichž hlavním posláním je sociální péče o dospělé osoby. Jedná se o Charitní domov Otrokovice, který získal příspěvek 37 tisíc korun na pořízení antidekubitních matrací a domov Nové Zámky, kde částka 70 tisíc korun přispěje na vybavení místnosti pro smyslovou terapii mozku (snoezelen).

20. 8. 2013 10:00
Témata

Charitní domov Otrokovice je součástí Charity Svaté Anežky Otrokovice, která kromě domova pro seniory provozuje ještě dalších 8 druhů sociálních služeb v Otrokovicích (např. terénní služba rodinám s dětmi, odlehčovací služba či azylový dům). Domov pro seniory nabízí služby 52 uživatelů s průměrným věkem více než 85 roků a jeho kapacita je dlouhodobě plně obsazena.

Domov Nové Zámky sídlí v budově bývalého zámku nedaleko Litovle a poskytuje služby 96 uživatelům s mentálním postižením. V rekonstruovaných prostorách je budován prostor pro smyslovou terapii, která uživatelům s mentálním postižením přinese uvolnění prostřednictvím mozkových podnětů.

„Je vizitkou každé společnosti, jak se umí postarat o ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Považujeme proto za povinnost se na této podpoře podílet.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota

Financování podobných zařízení nemá v naší republice jasný systém, jeho pravidla se každý rok mění a příspěvky od státu na sociální služby se stále snižují. Přitom péče o seniory je jednou z oblastí, jejíž význam stále poroste. Právě s vědomím této skutečnosti Nadace Komerční banky Jistota podporuje oblast péče o seniory a v této svojí podpoře chce i nadále pokračovat.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun.

Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Předání daru