Nadace KB Jistota podporuje projekt defibrilátorů

Nadace KB Jistota je klíčovým finančním partnerem a iniciátorem pilotního projektu veřejného přístupu k defibrilaci v Brně.

17. 6. 2013 10:00
Témata

Ve středu 5. června 2013 byl oficiálně zahájen pilotní projekt veřejného přístupu k defibrilaci v Brně. V jeho rámci je na veřejných místech rozmístěno 13 externích a plně automatizovaných defibrilátorů sloužících k záchraně lidských životů.

Nadace Jistota financovala 11 z celkového počtu 13 defibrilátorů v hodnotě více než 400 tis. Kč. Cílem projektu není jen rozmístění defibrilátorů na veřejných místech v Brně a jejich napojení na celkový záchranný systém, ale i propagace, osvěta a vzdělávání veřejnosti. Akce by měla zvýšit povědomí veřejnosti o první pomoci a schopnost občanů tuto pomoc poskytnout. Včasná a účinná pomoc může zachránit život či zmírnit nevratné následky srdeční zástavy.

Jde o společný projekt Nadace, Masarykovy univerzity (MU FSpS), České resuscitační rady, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, Vysokého učení technického v Brně a společnosti Alfa-helicopter, spol. s.r.o.

Zájemci se mohou zúčastnit přednášek  praktickými ukázkami první pomoci a zároveň si až do 4. 7. 2013 prohlédnout výstavu na toto téma v Urban centru na Mečové 5 v Brně.

Po skončení pilotního projektu proběhne jeho vyhodnocení a bude zpracována metodika pro další zájemce. Ostatní města či obce tak budou moci využít odborných konzultací pro realizaci takového projektu u nich.

Více informací o projektu AED naleznete na stránkách Nadace Jistota na www.resuscitace.cz.

V případě srdeční zástavy je třeba poskytnout účinnou pomoc okamžitě. Po 5 minutách od vzniku náhlé srdeční zástavy dochází k nevratnému poškození mozkových buněk. Zákonná doba dojezdu záchranného zdravotnického týmu je 20 minut. V praxi dojíždějí v průměru 8 minut, ale pokud není pacientovi poskytnuta dobrá laická pomoc ihned, je pro něj i tato doba osudnou. Vedle kvalitní resuscitace i včasná defibrilace zvyšuje šanci na přežití a další kvalitní život. Pokud je provedena bezprostředně po příhodě, udává se přežití až 94 % případů, po 5 minutách je to už jen 50 %. Počet srdečních zástav dosahuje v Evropě ročně 700 tisíc. V ČR bylo v roce 2009 náhlou srdeční zástavou postiženo 8 715 lidí, z nichž přežilo jen 5,6 %. V Evropě přežije až 11 %.

defibrilator