Nadace KB Jistota předala dar domovu pro seniory Soběsuky

Nadace Komerční banky Jistota věnovala 154 220 korun Domovu pro seniory Soběsuky. Dar bude použit na nákup zdravotních polohovacích lůžek pro klienty domova.

10. 12. 2013 10:00
Témata

Symbolický šek předal ředitelce domova PhDr. Věře Palacké člen správní rady Nadace Komerční banky Jistota Ing. Dalibor Knecht.

Domov pro seniory Soběsuky u Plumlova zahájil činnost v roce 2002. Dnes pečuje o 56 klientů. Jde vesměs o seniory, kteří mají omezenou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního stavu. Nová lůžka tak přispějí ke zlepšení podmínek péče o seniory a ulehčí práci ošetřujícímu personálu.

„Jsme si vědomi, že péče o seniory a dlouhodobě nemocné je nezbytnou součástí fungování každé vyspělé společnosti. Spolupráce se zařízeními, které tyto činnosti zajišťují, proto patří dlouhodobě k hlavním aktivitám Nadace KB Jistota."

Ing. Dalibor Knecht, člen správní rady Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.