Druhý ročník Srdeční záležitosti sklidil úspěch

Koncem září Nadace Jistota vyhlásila projekt Srdečních záležitostí, zaměřený na podporu dobrovolnických projektů zaměstnanců KB. Přihlášky vybírala až do konce října a nashromáždilo se jich celkem 36.

7. 11. 2014 10:00
Témata

V loňském roce bylo z celkového počtu žádostí podpořeno celkem 16 projektů částkami do výše 100 000 Kč. Podobného scénáře se chce Nadace držet i letos a tak do konce listopadu rozhodne, kterým projektům bude podpora do dalšího roku přislíbena.

Nashromáždily se žádosti z různých úseků Komerční banky, z různých regionů České republiky i Slovenska. Objevilo se i několik projektů dceřiných společností. Jejich podpora směřovala v naprosté většině do sociální oblasti – na podporu mateřských škol integrující hendikepované děti, na pomoc zdravotně postiženým jedincům, na podporu dětí z dětských domovů a mladých lidí domovy opouštějící. Velkou pozornost projekty věnovaly také seniorům.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Srdeční záležitosti