• Vše o KB
  • Novinky
  • 2014
  • Nadace Jistota pomohla vybavit terapeutické místnosti pro děti s postižením

Nadace Jistota pomohla vybavit terapeutické místnosti pro děti s postižením

Nadace Jistota věnovala částku 72 900 Kč Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR o.s.

12. 11. 2014 10:00
Témata

Dar poputuje na terapeutické pomůcky, díky nimž budou nyní těžce nemocné děti moci využívat pomoci hipoterapie, muzikoterapie a terapie metodou Snoezelen.

Nadace napomohla k nákupu základních polohovacích pomůcek na hipoterapie, terapeutických bubnů, etnických nástrojů a relaxačních nahrávek pro muzikoterapii a světelných kabelů a dalších vizuálních pomůcek pro metodu Snoezelen.

Na tuto metodu poskytla Nadace v minulosti prostředky již několikrát. Snoezelen je využívána pro  multismyslovou stimulaci a statisticky má výrazné účinky u tělesně i duševně postižených jedinců všech věkových kategorií. Jejím předpokladem je speciálně upravená bílá místnost s měkkým nábytkem, ve které se využívá audiovizuálního technického vybavení pro stimulaci dětí.  Samotné slovo vychází ze spojení dvou holandských slov, „snuffelen“ (čichat) a „doezelen“ (dřímat).

Středisko „DAR“ poskytuje služby denního stacionáře a odlehčovací služby pro děti s různými typy postižení.

„Jedním z hlavních poslání Nadace KB Jistota je podpora v oblasti zdravotně sociálního charakteru. Věřím, že náš dar dětem ze Sdružení „DAR“ pomůže a že jej při práci ocení i zaměstnanci Sdružení.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota
Předání daru