Nadace KB Jistota podpořila Centrum 83, p.s.s.

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 140 000 Kč Centru 83 na venkovní posilovací a cvičící stroje pro klienty zařízení. Dar byl předán ve spolupráci s dceřinou společností KB, Modrou pyramidou, která Nadaci na tento projekt přispěla částkou 100 000 Kč.

9. 7. 2014 10:00
Témata

„Posláním Centra 83 je poskytovat péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení, rozšiřovat a stále zlepšovat především sociální a pracovní dovednosti a návyky uživatelů a vést je k co nejvíce možné míře soběstačnosti a samostatnosti v běžném životě.“

Luďka Jiránková, ředitelka

Nadace Jistota přispěla Centru na pořízení venkovních cvičících strojů, které přispějí ke smysluplnému trávení volného času klientů zařízení a budou je motivovat ke zdravému životnímu stylu.

„Je vizitkou každé společnosti, jak se dokáže postarat o osoby se sníženou soběstačností. Nadace Jistota proto považuje za povinnost se na této podpoře podílet.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady Nadace

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru