Nadace KB Jistota podpořila centrum Prointepo v Hradci Králové

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 100 000 korun Integračnímu školnímu centru Prointepo v Hradci Králové na nákup speciálního rehabilitačního přístroje.

6. 2. 2014 10:00
Témata

Centrum Prointepo oslaví v letošním roce 20 let od svého vzniku. Klienty zařízení jsou děti s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Centrum poskytuje výchovně vzdělávací péči v mateřské a základní škole, rehabilitační, logopedickou a psychologickou péči. V roce 2011 obsadilo Prointepo 1. místo v kategorii Poskytovatel služeb sociální péče v Hradci Králové.

Dar bude použit na nákup speciálního rehabilitačního přístroje k procvičování horních a dolních končetin. Ze 48 dětí zařazených do centra je 15 vozíčkářů.

„Schopnost podpořit sociální začleňování dětí a mladých lidí s hendikepem je vizitkou společnosti. Velmi nás proto těší, že se na těchto aktivitách můžeme podílet.“

Ilona Toufarová, manažerka Nadace KB Jistota

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru