Nadace KB Jistota podpořila Český ragbyový svaz vozíčkářů

Nadace Komerční banky Jistota předala 175 000 korun Českému ragbyovému svazu vozíčkářů (ČRSV). Prostředky budou použity na zajištění a rozvoj aktivit svazu.

6. 1. 2014 10:00
Témata

Dar převzal David Lukeš, prezident ČRSV z rukou Sylvy Floríkové, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota a Kateřiny Šušákové, členky správní rady Nadace KB Jistota.

„Podpora hendikepovaných sportovců patří k jedné z hlavních aktivit Nadace KB Jistota. Spolupráce s Českým ragbyovým svazem vozíčkářů současně navazuje na aktivity Komerční banky, která ragby jako neprofesionální sport dlouhodobě sponzoruje.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota

Český ragbyový svaz vozíčkářů byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení. Svaz pečuje nejen o rozvoj ragby pro vozíčkáře, ale organizuje i průběh České ligy a zajišťuje a organizuje státní reprezentaci.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Převzetí daru