Nadace KB Jistota podpořila Domov Paprsek Olšany

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 154 703 Kč Domovu Paprsek Olšany na pořízení stropního zvedacího zařízení pro imobilní klienty. Na daru se z většiny podílela Penzijní společnost KB, která Nadaci na tento projekt věnovala 150 000 Kč.

29. 7. 2014 10:00
Témata

Posláním Domova Paprsek je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.

Stropní zvedací zařízení Maxi Sky umožní pracovníkům Domova snazší přesuny klientů na lůžka, vozíky či toalety a umožní jim také procvičování samotné chůze.

 „Uvědomujeme si, že péče o mentálně či kombinovaně postižené je nezbytnou součástí fungování každé vyspělé společnosti. Nadace Jistota proto považuje za nezbytné se na této pomoci podílet.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru