Nadace KB Jistota podpořila Domov pro seniory FRANTIŠEK, Náměšť na Hané

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 60 000 Kč Domov pro seniory FRANTIŠEK na zakoupení dvou elektrických polohovacích lůžek od firmy Linet. Dar byl předán ve spolupráci se společností ALD Automotive, která Nadaci na tento projekt přispěla částkou 50 000 Kč.

8. 7. 2014 10:00
Témata

Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané je poskytování pobytových služeb seniorům k zajištění důstojného a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život.

Nadace Jistota přispěla Domovu na pořízení elektrických polohovacích lůžek, které přispějí ke zkvalitnění poskytované služby. Nadace už v minulosti podpořila Domov nákupem dalších dvou polohovacích lůžek a podílí se tak na celkové humanizaci zařízení.

„Naším cílem je zabezpečení důstojného stáří uživatelů služeb takovým způsobem, aby vliv ústavního prostředí působil co nejméně a režim byl maximálně přizpůsoben jejich zvyklostem a přáním.“

Luboš Boxan, ředitel Domova

„Je vizitkou každé společnosti, jak se dokáže postarat o ty, kteří se bez pomoci druhých již neobejdou. Nadace Jistota proto považuje za povinnost se na této podpoře podílet.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady Nadace

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.