Nadace KB Jistota podpořila konání turnaje Blind footbal Cup

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 85 000 Kč organizaci Avoy MU Brno, spadající pod Masarykovu univerzitu, na konání Futsalu pro nevidomé. Tento dar byl předán z příspěvku společnosti SGEF, která Nadaci jistota věnovala 100 000 Kč.

30. 4. 2014 10:00
Témata

Mezinárodní turnaj Blind Footbal Cup se konal na přelomu května a června v Bučovicích. Cílem projektu bylo umožnit sportovní vyžití osobám s těžkým zdravotním postižením a informovat je o možnostech sportovních aktivit i takto hendikepovaných jedinců.

„Futsal pro nevidomé je výjimečný svým charakterem, nevidomí či těžce zrakově postižení mladí lidé nemají jinou další možnost věnovat se sportu, který by byl kolektivní a při kterém by měli možnost zcela samostatného pohybu. Zlepšují se tak jejich dovednosti jako je prostorová orientace, týmová spolupráce a komunikace, které jsou u řady zrakově postižených na nižší úrovni, přestože jsou pro každodenní život velmi důležité.“

Lukáš Másilko, člen spolku

„Jsme velice rádi, že jsme se na podobném projektu mohli podílet. Pomoc hendikepovaným sportovcům patří mezi naše dlouhodobé aktivity.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru