Nadace KB Jistota podpořila Občanské sdružení Kaleidoskop

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 200 000 Občanskému sdružení Kaleidoskop na vybavení pokojů terapeutické komunity. Dar byl předán ve spolupráci s Komerční pojišťovnou, která Nadaci na tento projekt přispěla částkou 150 000 Kč.

10. 7. 2014 10:00
Témata

Občanské sdružení Kaleidoskop poskytuje sociální služby lidem s poruchou osobnosti s cílem zlepšit kvalitu jejich života a pomoci jim plnohodnotně se začlenit do společnosti. Zařízení provozuje ambulantní služby sociálního poradenství a terapeutickou komunitu, na níž byl právě využit dar Nadace a Komerční pojišťovny.

Terapeutické komunita je pobytové zařízení pro 14 klientů, kteří se jej účastní dobrovolně, a o které je pečováno až 18 měsíců. Poskytnutý dar bude využit na projekt „Bydlíme ve svém“ a bude z něj pořízeno základní vybavení pokojů.

„V terapeutické komunitě usilujeme o demokratický a spolupracující přístup, který je základem terapie. Každý člověk mimo své problémy do komunity přináší i své zdravé a silné stránky, které se v přístupu snažíme využít a nadále je rozvíjet.“

Renata Tumlířová, předsedkyně sdružení

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Předání daru