Nadace KB Jistota podpořila občanské sdružení Prosaz

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 100 000 Kč Občanskému sdružení Prosaz – Společnosti pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením. Projekt na rekonstrukci sociálního zařízení pro těžce zdravotně hendikepované předložila nadaci bývalá zaměstnankyně KB Eva Špánová v rámci programu Srdečních záležitostí.

4. 4. 2014 10:00
Témata

V září 2013 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost, aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé.

„Zájem zaměstnanců pomáhat nás mile překvapil. Množství i různorodost nominovaných projektů jsou důkazem, jak moc je pomoc v sociální oblasti potřebná. A ukazuje se, že bez skutečného partnerství a nasazení není řada projektů realizovatelná."

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky Jistota

Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí osm projektů místo původně plánovaných pěti. Dalších osm projektů bylo z důvodu jejich lidské a společenské naléhavosti vybráno ve standardním procesu schvalování žádostí.

Občanské sdružení Prosaz se svými aktivitami snaží zkvalitnit život zdravotně postižených a zapojit je aktivně do společnosti. Sdružení zajišťuje kromě pečovatelské služby také chráněné výtvarné dílny.

Představitelé Nadace Jistota dar předali předsedkyni sdružení Ivetě Peškové u příležitosti společenského setkání podporovatelů sdružení v Praze v sídle organizace ve Stodůlkách. Příspěvek bude využit na rekonstrukci koupelen pro těžce zdravotně hendikepované.

„Jsme velice potěšeni, že si Nadace Jistota vybrala náš projekt pro svou podporu. Zdravotně postižení potřebují pro běžný život uzpůsobené podmínky a rekonstrukce sociálního zařízení rozhodně ke zkvalitnění jejich života přispěje."

Iveta Pešková, předsedkyně sdružení

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Předání daru