Nadace KB Jistota podpořila Občanské sdružení Smíšek

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 75 000 Kč Občanskému sdružení Smíšek na rekonstrukci prostor nově vybudované integrační školičky. Na daru se z většiny podílel KB Factoring, který Nadaci na tento projekt přispěl částkou 50 000 Kč.

8. 4. 2014 10:00
Témata

Občanské sdružení Smíšek je neziskovou organizací propojující služby mateřské školy a sociálně aktivizační služby, které po Praze provozuje integrační školičky a organizuje množství volnočasových aktivit. Cílem je pomoci dětem, které především z finančních důvodů nenavštěvují jiné předškolní zařízení, aby měli šanci být stejně jako jejich vrstevníci připraveni na vstup do základní školy.

„Posláním a cílem je pomoc dětem ohroženým sociálním vyloučením zapojit se zpět do společnosti a najít společnou řeč bez rozdílu sociálního zázemí, barvy pleti, věku a zdravotního stavu.“

Vladislava Táčnerová, ředitelka

Za poskytnutý příspěvek bude sdružení umožněno rekonstruovat nově získané prostory pro provoz školičky v Městské části Praha 9.

„Uvědomujeme si závažnost problému osob vyrůstajících v sociálním vyloučením. Proto považujeme za nezbytné pomáhat a podílet se na předcházení této situace."

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Velikonoční výzdoba