Nadace KB Jistota podpořila společnost Duha

Nadace Komerční banky Jistota přispěla částkou 92 000 korun Společnosti DUHA na vybavení a rekonstrukci kuchyňské linky v chráněném bydlení. Občanské sdružení vzniklo v roce 1992 v návaznosti na nadaci DUHA a jeho posláním je pomáhat dospělým lidem s mentálním postižením na jejich cestě k plnohodnotnému životu.

18. 4. 2014 10:00
Témata

Společnost DUHA pomáhá integraci dospělých osob s mentálním postižením do společnosti a chráněné bydlení nabízí již 15 let. Svým klientům poskytuje také službu Podpory samostatného bydlení, která je taktéž určena dospělým osobám s mentálním znevýhodněním.

„Pro dospělé s mentálním postižením nemůžeme udělat více, než jim pomoci v maximální možné míře osamostatnit se. Mít možnost sám si uvařit je pro většinu z nás běžná, pro klienty chráněného bydlení společnosti DUHA je to však velká výzva. Věřím, že společně s Nadací KB Jistota tento úkol klienti chráněného bydlení DUHA brzy zvládnou.“

Tomáš Talaš, člen Správní rady Nadace KB Jistota

„Posláním služby chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním samostatně žít a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.“

Eva Brožová, ředitelka Společnosti DUHA

Jednou z aktivit Společnosti DUHA je také Centrum denních služeb, jehož výrobky budou k prohlédnutí i k nákupu na akci Společnost DUHA a Motýli v Botanické zahradě. Akce se bude konat během tří víkendů na přelomu dubna a května a DUHA bude mít stánek s výrobky před skleníkem Fata Morgana. Návštěvníci zde najdou  výrobky zaměřené speciálně na téma motýli, ale i mnoho dalších z keramiky, výtvarného ateliéru i tréninkové pekárny.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru