Nadace KB Jistota pomohla s nákupem čističek vzduchu pro děti

Nadace Komerční banky Jistota věnovala Mateřské škole logopedické v ostravské Porubě 100 000 korun. Peníze školka použila na nákup čističek vzduchu. Zdejší ovzduší patří svou kvalitou k nejhorším v republice.

30. 5. 2014 10:00
Témata

Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě - Porubě pečuje o děti s vadami řeči a integruje děti s kombinovanými vadami a autismem.

„Zdraví je na prvním místě a v případě malých dětí to platí dvojnásob. Jsme si vědomi, že celkové zkvalitnění ovzduší na Ostravsku je běh na dlouho trať. Přesto jsme rádi, že jsme alespoň trochu pomohli zlepšit prostředí místní školky, která je otevřena i hendikepovaným dětem.“

Dalibor Knecht, člen správní rady Nadace Jistota

MŠ logopedická byla vybrána v rámci projektu Nadace Jistota „Srdeční záležitost“ určeného zaměstnancům KB, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost anebo o ni mají zájem. Projekt nákupu čističek „Robinsonům pro zdraví“ předložil Petr Mezník z Moravskoslezské divize KB.

„Děti se zdravotním postižením jsou často více náchylné k nemocem – hlavně infekcím horních cest dýchacích. Inverzní charakter počasí v okolí školky neprospívá posílení obranyschopnosti organizmu. Čističky vzduchu zmírní negativní dopad životního prostředí na zdraví našich děti.“

Marie Olšovská, ředitelka mateřské školky

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Předání daru