Nadaci Jistota podpořily dceřiné společnosti KB, vybráno bylo 6 projektů

Nadace Komerční banky Jistota ve spolupráci s dceřinými společnostmi Komerční banky podpořila 6 projektů částkou přesahující 714 000 Kč. Dceřiné společnosti na začátku roku 2014 přispěly Nadaci částkou celkem 600.000 Kč. Na spolupráci se podílela Komerční Pojišťovna, Penzijní společnost, Modrá Pyramida, SGEF. Factoring a ALD Automotive.

29. 9. 2014 10:00
Témata

Nadace Jistota ve spolupráci s danou dceřinou společnosti vždy vybrala jeden společný projekt, který byl z větší části pokryt darem dceřiné společnosti. Touto formou spolupráce tak byla obdarována zařízení zaměřující se na integraci sociálně znevýhodněných dětí, volnočasové aktivity nevidomých, zařízení pečující o mentálně postižené, o jedince s poruchami osobnosti a domov pro seniory.

Komerční pojišťovna se podílela na příspěvku pro Občanské sdružení Kaleidoskop, jehož cílem je pomoc lidem s poruchami osobnosti zpět do samostatného života. Dar ve výši 200.000 Kč na vybavení pokojů terapeutických komunit sestával z příspěvku 150 000 Kč od KP a doplatku 50.000 Kč ze zdrojů Nadace.

Penzijní společnost se rozhodla darem ve stejné výši, 150 000 Kč, podpořit nákup stropního zvedacího zařízení pro Domov Paprsek Olšany, který pečuje o osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Doplatek do ceny zařízení, 4.703 Kč dodala Nadace ze svých zdrojů.

Modrá Pyramida rovněž podpořila zařízení pečující o mentálně postižené, organizaci Centrum 83, na pořízení venkovních cvičících a posilovacích strojů. Dar Modré pyramidy 100.000 Kč byl doplněn o příspěvek Nadace ve výši 40.000 Kč.

SGEF se rozhodl svůj projekt orientovat na volnočasové aktivity neslyšících a podpořil tak realizaci závodu Blind Footbal Cup pro nevidomé. Dar SGEFu byl poskytnut ve výši sto tisíc korun a na projekt z něj bylo čerpáno 85.000 Kč.

Factoring přispěl částkou 50.000 Kč Občanskému sdružení Smíšek, které v Praze otevírá integrační školičky pro děti ohrožené sociálním vyloučením. Dar, doplněný o příspěvek Nadace 25.000 Kč, sdružení umožnil rekonstrukci nových prostor pro integrační školičku.

ALD Automotive svou pomoc zaměřilo na oblast podpory seniorů. Z daru 50.000 Kč a doplatku Nadace 10.000 Kč byla zakoupena polohovací elektrická lůžka pro Domov pro seniory FRANTIŠEK v Náměsti na Hané.

„Jsme velice rádi, že jsme mohly spolupráci s dceřinými společnostmi navázat a věříme, že se nám podaří najít společné projekty na podporu potřebných i v nadcházejících letech.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady Nadace