• Vše o KB
  • Novinky
  • 2014
  • Pomáháme vytvářet domácí prostředí pro dlouhodobě a těžce nemocné či umírající

Pomáháme vytvářet domácí prostředí pro dlouhodobě a těžce nemocné či umírající

Oblastní charita Rajhrad a Znojmo získala od Nadace Komerční banky - Jistota 260 125 Kč na materiální vybavení hospicových a ošetřovatelských zařízení. Částka 110 125 Kč poputuje Oblastní charitě Rajhrad na vybavení jídelny a pokojů klientů hospice sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Zbývající částka 150 000 Kč bude věnovaná Charitativní ošetřovatelské službě Oblastní charity Znojmo na nákup polohovacích lůžek a mechanických vozíků.

5. 11. 2014 10:00
Témata

Diecézní charita Brno je sítí charitativních center, které zahrnují služby sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství, služeb pro cizince a zařízení pro sociálně znevýhodněné. „Specifičností hospiců je odborný, profesionální, ale hlavně osobní lidský přístup k nemocným, při kterém se vychází z potřeb a přání klientů. Kromě toho je důležité i prostředí, ve kterém by se klient měl cítit jako doma. Vybavení interiéru hospice by mělo asociovat domov,“ vysvětlil Ing. Jaromír Bílý, ředitel Oblastní charity Rajhrad.

„Cílem naší služby je ošetřování pacientů ve vlastním domácím prostředí. Odborná zdravotní péče je poskytována pacientům s akutním nebo chronickým onemocněním, pacientům tělesně postiženým a závislým na cizí pomoci.“

Mgr. Evžen Adámek, ředitel Oblastní charity Znojmo

„Je vizitkou každé společnosti, jak se dokáže postarat o ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Nadace Jistota proto považuje za povinnost se na této podpoře podílet.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady Nadace

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru