Přenosný koncentrátor kyslíku umožní dětským pacientům volný pohyb

Finanční příspěvek Nadace Jistota ve výši 107 338 Kč hospicovému občanskému sdružení Cesta domů poslouží k nákupu přenosného koncentrátoru kyslíku pro dětské pacienty Domácího hospice Cesty domů.

10. 11. 2014 10:00
Témata

Přenosný koncentrátor může pomoci pacientům v situacích, kdy nemohou využít velký stacionární koncentrátor kyslíku, zejména jim umožňuje volný pohyb mimo domov. Koncentrátor budou moci využívat i klienti Půjčovny pomůcek Cesty domů.

„Člověk na konci života potřebuje speciální péči a pocit, že je v bezpečí a může se na své okolí v posledních chvílích spolehnout. Pomoc půjčovny je určena všem, kteří potřebují nějakou pomůcku využít, dále rodinným příslušníkům k usnadnění péče o jejich blízké v domácím prostředí, seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem po úrazech.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady Nadace

„Stacionární koncentrátor kyslíku je hrazen pojišťovnou, ale vyřízení žádosti je pro těžce nemocného komplikované a zdlouhavé. Uznání žádosti se často naši pacienti již nedožijí. Přenosný elektrický koncentrátor kyslíku pojišťovnou hrazen není.“

Marek Uhlíř, ředitel hospicového občanského sdružení Cesta domů

Cesta domů usiluje o zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich pečující blízké v ČR. Provozuje v Praze Domácí hospic pro ty, kdo pečují o své umírající blízké doma; poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu; poskytuje odlehčovací služby v domácnostech klientů; nabízí provoz veřejné paliativní knihovny; věnuje se pozůstalým a také ediční a edukační činnosti.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru