Srdeční záležitost – Program Nadace KB Jistota pro zaměstnance

V září Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Ohlas byl velký a zaměstnanci předložili 40 projektů.

16. 1. 2014 10:00
Témata

Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota osm projektů místo původně plánovaných pěti. Dalších osm projektů bylo z důvodu jejich lidské a společenské naléhavosti vybráno ve standardním procesu schvalování žádostí. Jeden projekt byl pozastaven vzhledem k odchodu zaměstnance, který projekt předkládal, z Komerční banky.

Vybrané projekty Srdeční záležitost

Kurzy přípravy na život pro mladé lidi z ústavní výchovy
Jan Bednařík, Retailová divize Moravskoslezská

Zážitkový festival OUT of HOME 2014 zaměřený na integraci dětí z dětských domovů do společnosti
Klára Chabová, Modrá pyramida

Učíme se žít spolu
Helena Krpálková, Blanka Macháčková, CKB, Transakční a platební služby

Prohlídka hradu pro mentálně postižené
Lukáš Mašek, CKB, Lidské zdroje

Služba canisterapie
Mirka Mašková, Retailová divize Severozápad

Robinsonům pro zdraví
Petr Mezník, Retailová divize Moravskoslezská

Výroba plstě z nepotřebné ovčí vlny mentálně postiženými
Oldřich Svoboda, Corporate banking

Sociální zařízení pro tělesně postižené
Eva Špánová, Retailová divize Severozápad

Vybrané projekty v rámci standardního schvalování žádostí

Relaxační místnost pro dětské autisty
Petra Janatová, Distribuce, Retail a Corporate

Volnočasové aktivity dětí v náhradních rodinách
Yveta Hrušková, Retailová divize Moravskoslezská

Živá zahrada - multifunkční zahrada pro pacienty s mentálním a kombinovaným postižením
Lenka Panáčková , CKB,Operační rizika

Plná náruč času - vybavení dětského hospice
Tomáš Písařovic, Komerční pojišťovna

Hmateliér - vybavení ateliéru pro nevidomé
Ondřej Šuchman , CKB,Marketing

Profesionální pračka pro zdravotně postižené
Lenka Veselá , Korporátní divize, Středozápad

Svítání po soumraku - vybavení denního stacionáře pro seniory
Jiřina Vonková , CKB,Transakční a platební služby