Srdeční záležitost podruhé. Pomůžeme Vám pomáhat

Vzhledem k úspěšnosti loňských Srdečních záležitostí se Nadace Jistota rozhodla k vypsání druhého ročníku projektu Srdeční záležitost: Pomůžeme Vám pomáhat.

30. 9. 2014 10:00
Témata

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč.

Do konce října se může každý zaměstnanec skupiny KB přihlásit s návrhem na podporu svého „srdečního“ projektu. Cílem je umožnit dobrovolníkovi rozšíření a zkvalitnění služby, kterou sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje.

Ke zvýšení šance na získání podpory je potřeba, aby byl projekt realizován na území České nebo Slovenské republiky. Přednost bude dána projektům na podporu hendikepovaných či sociálně vyloučených dětí a dospělých či seniorů.

V loňském roce bylo podpořeno celkem 16 projektů ze 40 došlých žádostí, na které bylo rozděleno přes jeden milion korun. Zastoupeni byli dobrovolníci nejen z centrály Komerční banky, ale také z dceřiných společností a jednotlivých divizí. Pokryto bylo téměř celé území České republiky.

Mezi podpořenými projekty byla pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, hendikepovaným dětem i dospělým i seniorům.

Podpořeny byly projekty na pomoc dětem opouštějícím dětské domovy, které představil Jan Bednařík (Retail) a Klára Chábová (MP) – Jan Bednařík se podílel na tzv. „kurzech přípravy na život“, které dětem z ústavního prostředí předávaly potřebné know-how pro zvládnutí samostatného života. Klára Chábová se svou neziskovou organizací Mimo domov připravila nový ročník festivalu Out of Home, při kterém si mladí lidé z dětských domovů zkouší různé profese.

Dalším projektem na podporu dětí vyrůstajících mimo biologickou rodinu představila Iveta Hrušková (Retail), která z poskytnutých prostředků podporovala roční volnočasové aktivity dětí z pěstounských rodin. Vybudování komunitní místnosti pro děti z pěstounských rodin zase podpořil se svým projektem Tomáš Nahodil.

S projektem na pomoc dětem s poruchou autistického spektra přišla Petra Janatová (Back Office) a Helena Krpálková (Passive Products). Petra Janatová se za poskytnuté prostředky podílela na vybudování místnosti pro snoezellen terapie, Helena Krpálková nakoupila relaxační pomůcky.

Na pořízení čističky vzduchu pro logopedickou školu ve zkoušené Ostravě orientoval svůj projekt Petr Mezník (Retail). Mirka Mašková (Retail) se svým projektem podpořila roční zajištění canisterapie.

Na vybavení dětských hospiců přispěl se svým projektem Tomáš Písařovic (KP).

Další projekty se týkaly hendikepovaných dospělých - Lukáš Mašek (CKB) se podílel na realizaci „Výletu do historie“ - prohlídky hradu pro mentálně postižené. Lenka Panáčková (CKB) napomohla vytvoření multifunkční zahrady pro mentálně postižené. Ondřej Šuchman (CKB) se podílel na vytvoření hmatového ateliéru pro nevidomé. Jeho projekt byl později také vybrán pro SG Citizen Commitmen Games. Dílnu na zpracování vlny pro mentálně postižené pomohl vybavit i Oldřich Svoboda (CORP). Kombinovaně postiženým dospělým z organizace Prosaz byly díky projektu Evy Špánové rekonstruovány koupelny a díky Lence Veselé (Retail) umožněn nákup speciální profi pračky.

Jiřina Vonková (Transactions) svým projektem podpořila cílovou skupinu seniorů na vybavení stacionáře.

Předání daru
Předání daru