• Vše o KB
  • Novinky
  • Doučování v dětských domovech podpořeno v programu Srdeční záležitost III.

Doučování v dětských domovech podpořeno v programu Srdeční záležitost III.

Nadace Jistota ve svém programu Srdečních záležitostí podpořila již podruhé Dětský domov v Praze – Klánovicích. Srdeční záležitost na vzdělávání mladých lidí se sociálním znevýhodněním nominovala do programu Janka Tolknerová.
Příspěvek 100 000 Kč bude použit na zajištění doučování 37 dětí, převážně starších 15ti let.

2. 12. 2015 10:00
Témata

„Doučování u nás probíhá intenzivně již několik let. Během této doby se podařilo vytvořit celý tým doučovatelek/doučovatelů. Dokladem úspěšnosti této aktivity je to, že 99% dětí opouští dětský domov Klánovice s dokončeným středním vzděláním nebo středním vzděláním s maturitou."

Dana Kuchtová, ředitelka dětského domova

Zhruba 80% všech dětí potřebuje neustálé doučování alespoň ze základních předmětů, aby jejich prospěch byl alespoň průměrný."

Janka Tolknerová, zaměstnankyně Komerční banky, která pomáhá v domově jako dobrovolnice

Mladí lidé z dětských domovů se musí při svém přechodu do samostatného života vyrovnávat s mnoha nástrahami, na které často nejsou připraveni. Nedostatečné vzdělání je právě jednou z věcí, která jim přechod komplikuje, což doložil i Nadací Jistota financovaná průzkum u mladých lidí z dětských domovů (více o průzkumu najdete na tomto odkaze).

Podporujeme zaměstnance Komerční banky v jejich dobrovolnických aktivitách

V červnu 2015 Nadace Jistota vyhlásila již třetí ročník programu Srdeční záležitost a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem deset projektů – více o aktuálním ročníku programu se dozvíte zde.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku téměř 100 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.