Které projekty zvítězily v Srdeční záležitosti 2015?

V červnu 2015 byl vyhlášen třetí ročník Srdečních záležitostí. Zaměstnanci Komerční banky měli opět možnost až do září přihlásit své projekty, v rámci nichž se dobrovolnicky angažují, a získat tak pro ně finanční podporu až do výše 100 000 Kč.

16. 11. 2015 10:00
Témata

Podobně jako v předchozích ročnících jste přihlásili řada projektů. Z celkového počtu 19 došlých žádostí podpořila Správní rada více než polovinu – celkem 10 žádostí v hodnotě téměř 900 tisíc korun.

Mezi vítěznými projekty byly žádosti o podporu zdravotně postižených a dětí z dětských domovů. Šlo o projekty vzdělávání, integrace i systému náhradní rodinné péče, které navrhovali zaměstnanci Komerční banky i dceřiných společností.

A jaké projekty byly podpořeny konkrétně?

Děti a raná péče

Na nejmenší děti se zaměřil projekt Stanislavy Ouské (CKB), která získala od Nadace  96 270 Kč pro Mateřskou školu speciální Sluníčko. Ze získaných prostředků budou nakoupeny vzdělávací a terapeutické pomůcky, díky nimž bude možné vyrovnat šance dětí se zdravotním hendikepem při nástupu na základní školu.

Mladí se sociálním hendikepem

Klára Chábová (MPSS) již potřebí obdržela příspěvek 100 000 Kč za realizaci zážitkového vzdělávacího festivalu Out of Home pro mladé lidi z dětských domovů.

Na podobnou cílovou kategorii se zaměřil i projekt Libora Legnera (Retail Brno) a Sdružení pěstounských rodin, kteří získali od Nadace 70 000 Kč na vybavení kuchyně pro dům na půli cesty. S velmi podobným projektem přišel i Jiří Macura (CKB), jenž obdrží příspěvek 92 552 Kč pro dětský domov Korkyně na vybavení pro rodinnou skupinu Dobříš.

A dětské domovy se rozhodla podpořit svým projektem i Janka Tolknerová (CKB), která obdržela 100 000 Kč pro Dětský domov v Klánovicích na financování doučování dětí.

Zdravotně hendikepovaní

Iva Laitová (Retail Praha) představila projekt Vzdělávání pro mentálně postižené. Díky jejímu projektu obdrží Domov svaté Rodiny 94 500 Kč na pomůcky pro vzdělávání svých klientů.

Jiří Černý (CKB) napomohl částkou 90 000 Kč k vytvoření bezbariérové koupelny v komunitním domě Villy Vallily a Milan Sečanský (Retail Jižní Čechy) obdržel od Nadace 72 000 Kč na nákup pomůcek pro děti se zdravotním hendikepem v rámci benefiční akce Šumava na nohou.

Všechny výše uvedené kategorie pak propojil projekt Zbyňka Hanušky (CKB) a Mirky Maškové (Retail Teplice). Zbyněk Hanuška získal pro spolek Chov koní Tasov celkem 90 700 Kč na vybudování naučné stezky „Jak se budí jezevci“. Mirka Mašková obdržela pro spolek CanisTherapy 85 000 Kč jako příspěvek na provoz canisterapie.

Srdeční záležitosti 2015