• Vše o KB
  • Novinky
  • Léčba psí láskou podpořena v programu Srdeční záležitost III.

Léčba psí láskou podpořena v programu Srdeční záležitost III.

Již potřetí podpořila Nadace Jistota provoz canisterapie na severu Čech prostřednictvím Srdeční záležitosti zaměstnankyně KB Mirky Maškové, která se angažuje ve spolku CanisTherapy z.s.

23. 11. 2015 10:00
Témata

Letošní příspěvek ve výši 85 000 Kč bude poskytnut na zajištění výcviku, krmení a veterinární péče canisterapeutických psů.

Canisterapie je léčebný a terapeutický kontakt se psem, který přispívá k rozvoji jemné i hrubé motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, zlepšuje orientaci v prostoru a rozvíjí sociální cítění. Z poskytnutého daru organizace nakoupí krmivo  a pomůcky pro terapeutické psy a zajistí jim veterinární ošetření. Canisterapie je poskytována v zařízeních sociální péče, v nemocnicích, ve školách a jiných zařízeních, kde se pohybují lidé se specifickými potřebami.

„Naší snahou je zvýšení kvality života, podpora sebevědomí, zmírnění stresu, rozvoj komunikačních dovedností, zlepšení mobility a v neposlední řadě začlenění do společnosti."

Lenka Foltová, předsedkyně spolku

V červnu 2015 Nadace KB Jistota vyhlásila již třetí ročník programu Srdeční záležitost a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem deset projektů – více o aktuálním ročníku programu se dozvíte zde.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku téměř 100 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Průběh canisterapie