• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace a KB Penzijní společnost napomáhá prevenci kyberšikany

Nadace a KB Penzijní společnost napomáhá prevenci kyberšikany

Začátkem roku 2015 Nadace Jistota obdržela od KB Penzijní společnosti částku 150 000 Kč na její dobročinné aktivity v průběhu roku. 50 000 Kč z této částky Nadace navýšila o dalších 30 000 a celý příspěvek věnovala organizaci sdružení D na projekt prevence kyberšikany.

13. 5. 2015 10:00
Témata

„V dnešní komunikaci mladých lidí dominuje její elektronická forma – chatování, skypování, mailování, sdělování životních událostí přes Facebook či Twitter. Vytrácí se komunikace tváří v tvář, sdělování emocí či pocitů "z očí do očí" je pro dnešní děti čím dál těžší, stejně jako vcítit se do pocitů druhého."

Pavel Němeček, předseda Správní rady Sdružení D.

Elektronická komunikace snižuje přirozené zábrany a častěji v ní dochází k sociálně patologickým jevům jako je stalking, kybergrooming a kyberšikana.

Proto se Nadace ve spolupráci s KB Penzijní společností rozhodla věnovat 80 000 Kč na odměny lektorům zapojeným do projektu Násilí na internet nepatří.

Projekt "Násilí na internet nepatří" si klade za cíl umožnit dětem naplnit potřebu být informován o rizicích zneužívání internetu k eskalaci násilí, uvědomit si a vytvářet postoj zabraňující zneužívání internetu ke stalkingu, kybergroomingu a kyberšikaně. V průběhu projektu proběhne 15 divadelních představení na téma prevence kyberšikany v dětských domovech a školách s obtížnou dostupností.

Celý příspěvek od KB Penzijní společnosti byl rozdělen rovným dílem na následující projekty:

  • Podpora systematického zpracování podkladů pro jednání se zdravotními pojišťovnami pro Cestu domů
  • Osobní náklady zdravotních sester pro Hospic knížete Václava
  • Lektorné na projekt „Násilí na internet nepatří“ pro Sdružení D

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.