• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace Jistota koupila inhalátor pro nemocné cystickou fibrózou

Nadace Jistota koupila inhalátor pro nemocné cystickou fibrózou

V rámci programu Srdeční záležitosti, programu pro zaměstnance Skupiny KB byl částkou 50 000 Kč podpořen Klub nemocných cystickou fibrózou. Projekt Správní radě přednesla Marta Urbanová.

24. 3. 2015 10:00
Témata

Cystická fibróza je v současné době nevyléčitelné dědičné onemocnění, kterým dnes trpí v České republice kolem 600 lidí. Nemoc postihuje zejména dýchací a trávící systém, lidem trpícím touto chorobou se říká slané děti, mají totiž výrazně slanější pot než děti zdravé. Zhruba polovina nemocných se dožívá věku pouhých 40 let.

Nemocní cystickou fibrózou potřebují intenzivní každodenní léčbu po celý život. Stěžením pilířem léčby je udržet dýchací cesty čisté pomocí inhalace a rehabilitace. Právě z tohoto důvodu Nadace podpořila nákup dvou speciálních inhalátorů eFlow.

„Je nepředstavitelné, že se někteří lidé musí potýkat s tak závažným onemocněním. Je na naší odpovědnosti, abychom se jim pokusili životní podmínky o něco usnadnit.“

Tomáš Talaš, člen Správní rady Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem patnáct projektů.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Zakoupený inhalátor