Nadace Jistota otevírá nové centrum Domu Tří Přání

Při příležitosti tiskové konference Domu Tří Přání na téma Jak předcházet ohrožení dítěte došlo k oficiálnímu předání daru v celkové výši 2 280 000 Kč na otevření nového centra Domu Tří Přání. Projekt je zacílen na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám.

12. 6. 2015 10:00
Témata

Nové centrum bude v průběhu léta otevřeno na Praze 10 a kromě ambulantní péče bude také poskytovat preventivní aktivity a dále bude také kontaktním poradenským místem, které bude klienty propojovat zejména s pobytovým zařízením.

„Centrum bude poskytovat pomoc rodinám, kde se dítě ocitá v krizi - například dlouhodobým vyčerpávajícím rozvodovým konfliktem, kde se řeší výchovné problémy či poruchy dítěte, kde dítě prochází těžkou osobní krizí nebo je ohroženo psychiatrickým onemocněním rodiče či jeho závislostí na návykových látkách. Díky včasné pomoci dochází k minimalizaci umístění dětí do ústavní výchovy, zároveň zvyšujeme pravděpodobnost, že se tyto děti o sebe budou v dospělosti schopni postarat tak, aby nebyly závislí na pomoci okolí.“ 

Jindřiška Karlíková, ředitelka Domu Tří Přání

Konference se konala v centru Mezipatro a zúčastnili se jí odborníci z oblasti školského a zdravotního zařízení a sociálně právní ochrany dětí. Za Nadaci Jistota se jí zúčastnila Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady a Jiří Kocourek, manažer Nadace.

Dům Tří Přání propojuje pobytové, ambulantní a terénní služby a spolupracuje s pracovníky orgánu pro sociálně právní ochranu dětí, školami a lékaři, čímž vytváří odborné sítě, které mohou napomoci včasnému odhalení vznikajících problémů v rodině a předejít tak ohrožení dítěte.

Předání daru
Konference