• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace Jistota pomohla vybavit keramickou dílnu pro zdravotně postižené

Nadace Jistota pomohla vybavit keramickou dílnu pro zdravotně postižené

Dar 100 000 Kč Nadace poskytla Zvonečku Bylany, domovu pro osoby se zdravotním postižením, na nákup keramické pece a příslušenství. Tento projekt předložila Správní radě Nadace Helena Zadáková z KB Penzijní společnosti v rámci projektu Srdeční záležitost pro zaměstnance skupiny KB.

13. 3. 2015 10:00
Témata

V přístupu k hendikepovaným jedincům je nezbytně nutné, aby se lidé v péči druhých naučili v rámci svých možností také samostatnosti a odpovědného jednání. Právě za tímto účelem bude z prostředků Nadace Jistota pořízena keramická pec, která umožní klientům zařízení nácvik jemné motoriky a zároveň také vytváření pracovních návyků. Výrobky totiž budou určeny k prodeji na podporu tohoto zařízení.

Zvoneček Bylany podporuje vytvoření přirozeného prostředí v rámci možností péče o osoby se sníženou soběstačností. Cílem je poskytnout klientům zařízení takovou míru podpory, která v maximální míře rozvíjí schopnosti a dovednosti a snižuje jejich závislost na poskytované službě.

„Posláním Zvonečku Bylany je podporovat život v přirozeném prostředí tak, aby se co nejvíce přiblížil běžnému způsobu života a umožnit klientům žít jako jejich kamarádi a vrstevníci."

Iveta Blažková, ředitelka Zvonečku Bylany

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem patnáct projektů.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Keramická dílna