Nadace Jistota pomohla vybavit půjčovnu Sdílení o.p.s.

Začátkem roku 2015 Nadace Jistota obdržela od společnosti Societé Genérale Equipment Finance štědrý příspěvek 110 000 Kč. Společně se rozhodli tuto částku věnovat na projekt telčské organizace Sdílení, která ve svém regionu poskytuje sociální a zdravotní služby již od roku 2007.

2. 9. 2015 10:00
Témata

Organizace se obrátila na Nadaci s žádostí o příspěvek na pořízení zdravotnických a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu, která slouží klientům odlehčovací a hospicové péče.

Společně se společností SGEF se Nadace rozhodla tento projekt podpořit.

Z daru 137 790 Kč bude pořízeno 6 běžných a 4 odlehčené invalidní vozíky, 2 polohovací elektrická lůžka a jedna mobilní sprchová vana pro ulehčení zajišťování hygieny ležících pacientů. Částku nad obdržený příspěvek 110 000 Kč poskytla Nadace z vlastních zdrojů.

Předání daru

„Těší nás, že prostřednictvím Sdílení a Nadace Jistota pomůžeme rodinám, aby jejich blízcí mohli i přes omezení spojená s jejich zdravotním stavem zůstat doma a žít co nejkvalitnější život.“

Zdeněk Kejval, ředitel marketingu a strategie SGEF

„Činnost Sdílení o.p.s. podporujeme již několik let a jejich práce je pro nás garancí kvalitní péče o hendikepované a hospicové klienty. Jsme také moc rádi, že jsme na projektu mohli spolupracovat se společností SGEF. Každý takový dárce pro nás představuje velkou pomoc a podporu našich projektů.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota