• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace Jistota se zaměstnanci KB rozdělila 216 200 Kč na pomoc dětem

Nadace Jistota se zaměstnanci KB rozdělila 216 200 Kč na pomoc dětem

V prosinci Nadace Jistota organizovala již tradiční Vánoční aukci fotografií zaměstnanců. V tomto roce však poprvé umožnila zaměstnancům kromě dražeb také objednání kalendářů s nejlepšími fotografiemi.

25. 2. 2015 10:00
Témata

Dražba fotografií a prodej kalendářů vynesly celkem 216 200 Kč. Obdarování byly Sdružení SOS dětských vesniček, APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem a Sdružení Linka bezpečí.

Třináct fotografií pořízených zaměstnanci Komerční banky bylo jejich kolegy vydraženo v tradiční vánoční aukci za 55 600 Kč. Dalších 52 500 Kč vynesl prodej kalendářů s výběrem nejlepších fotografií z předchozích ročníků aukce. Prostředky budou rozděleny mezi tři subjekty tak, jak určili sami dražitelé, resp. kupující. Každý, kterému se podařilo dražbu obrazu vyhrát, se mohl rozhodnout, komu bude vydražená částka věnována. Stejně tak tomu bylo v případě prodeje kalendářů. Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota každou takovou částku zdvojnásobila a výsledkem této benefiční akce je výtěžek 216 200 Kč.

„Jsme rádi, že se nám daří zaměstnance motivovat k přispívání na dobrou věc a že tak spolu s Nadací mohou pomoci v tomto případě dětem, které neměly tolik štěstí.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady

Celkový výtěžek Vánoční aukce 2014 je tedy pro jednotlivé obdarované následující:

  • Sdružení SOS dětských vesniček obdrží 101 200 Kč
  • APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem obdrží 72 600 Kč
  • Sdružení Linka bezpečí obdrží 42 400 Kč.

Sdružení SOS dětských vesniček vzniklo na pomoc dětem určeným k náhradní rodinné péči a tato organizace po celém světě spravuje  vesničky, ve které pěstouni o tyto děti pečují. V posledních letech se jejich pomoc rozšířila také o preventivní programy pro rodiny a o následnou péči pro děti, které z vesniček již odcházejí.

APLA je zastřešující organizace na pomoc a péči o osoby trpící poruchou autistického spektra. Těmto lidem poskytuje odborné terapie a učí je alternativní komunikaci, zároveň se zasazuje o inkluzi autistů do většinové společnosti.

Sdružení Linka bezpečí provozuje bezplatnou telefonní krizovou linku na pomoc dětem a mladistvým. Umožňuje tak všem volajícím se bez obav svěřit a poradit, jak se v krizových situacích zachovat. V případě akutních stavů zprostředkovává Linka pomoc institucí sociálně-právní ochrany dětí či policie prostřednictvím přítomného intervizora. Funguje 24 hodin denně a v případě přání volajícího důsledně ctí jeho anonymitu. Denně tak vyřídí až 650 hovorů.

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a pomohli nám přispět na podporu těchto tří organizací.