• Vše o KB
 • Novinky
 • Nadace Jistota vybrala vítězné projekty programu Srdeční záležitosti

Nadace Jistota vybrala vítězné projekty programu Srdeční záležitosti

Správní rada Nadace na přelomu roku rozhodla o nejlepších projektech zaměstnanců, které v průběhu roku 2015 podpoří.

13. 1. 2015 10:00
Témata

Celkem podpoří v druhém ročníku programu Srdeční záležitost 15 projektů v celkové výši  1 198 600 Kč. Do schránky Nadace dorazilo celkem 37 žádostí zaměstnanců, ve kterých líčí své dosavadní dobrovolnické aktivity a na jejichž podporu by rádi obdrželi od Nadace příspěvek. Výběr byl vskutku pestrý, objevily se projekty na podporu zdravotně či mentálně postižených, seniorů či, na podporu dětí z dětských domovů. Mnoho projektů se týkalo i sociálního znevýhodnění.

Po pečlivé diskuzi Nadace Jistota vybrala šest vítězných projektů:

 • Jiřímu Černému na podporu sdružení Vila Vallila o.s. věnuje Nadace 100 000 Kč na vybudování stájí pro poskytování hipoterapie.
 • Pavle Hanzalíkové věnuje Nadace 96 700 Kč pro Dětský domov Tuchlov na vybavení startovacího bytu.
 • Renému Kačmarčikovi bude poskytnuto 100 000 Kč pro Občanské sdružení Dejme dětem šanci na vybavení multisenzorické terapeutické místnosti pro děti po mozkové obrně.
 • Stanislava Ouská obdrží pro speciální školku Sluníčko 60 000 Kč na realizaci terapeutických aktivit.
 • Vendula Prjachová získá od Nadace 35 000 Kč pro Spolek přátel Bezdružic o.s. na  zajištění účasti na táboře pro sociálně znevýhodněné děti.
 • Helena Zadáková  získá 100 000 Kč pro Zvoneček Bylany na nákup keramické pece.

Nadace se rovněž, podobně jako v loňském roce, rozhodla podpořit i další projekty, které shledává jako společensky potřebné. Podpořeny tedy budou rovněž následující projekty:

 • Chov koní Tasov o.s. – věnováno bude 82 400 Kč na nákup pomůcek pro hipoterapie. Projekt předkládal Zbyněk Hanuška.
 • Mimo domov z.s. – Nadace daruje 100 000 Kč na zajištění festivalu Out of Home pro děti z dětských domovů. Projekt předložila Klára Chábová.
 • Domov svaté Rodiny – předáno bude 7 000 Kč na nákup trampolíny pro kombinovaně postižené. Projekt předložila Iva Laitová.
 • CanisTherapy z.s. – Nadace poskytne 83 000 Kč na provoz canisterapie. Projekt předkládala Mirka Mašková.
 • Dílna Gawain – Nadace poskytne 100 000 Kč na rekonstrukce a vybavení bezbariérového centra. Projekt předložila Denisa Procházková.
 • Spolkový dům Mariany Berlové – darováno bude 95 000 Kč na vybavení relaxační místnosti pro terapie Snoezelen pro zdravotně postižené děti. Projekt předložil Martin Rozprým.
 • ParaCENTRUM Fénix – věnováno bude 99 500 Kč na nákup posilovacích strojů pro vozíčkáře. Projekt předložila Lucie Škráčková.
 • Denní stacionář Centrum Hájek – poskytnuto bude 90 000 Kč na nákup polohovacích terapeutických židlí. Projekt předkládala Bohuslava Tolarová.
 • Klub nemocných cystickou fibrózou – poskytnuto bude 50 000 Kč na nákup inhalátoru. Projekt sestavila Marta Urbanová.

Projekt Srdeční záležitost pro zaměstnance KB probíhal již v loňském roce a setkal se s velkým ohlasem. Na základě předložených žádostí bylo v roce 2014 podpořeno celkem 16 projektů částkou přesahující 1,1 milionu korun.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Srdeční záležitosti