• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace otevřela s APLOU Praha RITU - Centrum rané terapie pro autisty

Nadace otevřela s APLOU Praha RITU - Centrum rané terapie pro autisty

Nadace Jistota v úterý otevírala s APLOU Praha nové centrum na Praze 9. Nadace na toto centrum přispěla částkou 750 280 Kč, přičemž první třetina této částky byla již využita na vybavení centra, další dvě třetiny bude Nadace uvolňovat v následujících dvou letech a budou z nich financovány mzdy odborných pracovníků.

23. 9. 2015 10:00
Témata

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. APLA zajišťuje odbornou péči s dětmi s poruchou autistického spektra v Praze a středních Čechách a v Ústeckém kraji.

„Cílem služby raná péče APLA je zmírnit negativní vliv dětského vývojového postižení (PAS) na psychický vývoj dítěte a jeho rodinu, podpořit rozvoj všech oblastí vývoje dítěte a zabezpečit rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení do společnosti."

Magdalena Čáslavská, ředitelka organizace

APLA sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy uznávané odbornou veřejností při práci s lidmi s autismem. Středisko Rané intervenční terapie - RITA bylo vybudováno z prostředků Nadace Jistota a jeho cílem je raná péče o autistické děti v takovém prostředí, které bude co nejblíže napodobovat prostředí domova, avšak pod dohledem zkušených terapeutů a za využití osvědčených metod.

„S organizací APLA Praha spolupracujeme již řadu let a proto jsme se rozhodli společně vymyslet takový projekt, který budeme moci podpořit kontinuálně v průběhu více let. Jsme moc rádi, že APLA přišla s takto smyslupným nápadem, na němž byla radost se podílet. Věříme, že RITA pomůže mnoha rodinám."

Tomáš Talaš, člen Správní rady Nadace