• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace podporuje domácí hospice k začlenění do systému hrazené zdravotní péče

Nadace podporuje domácí hospice k začlenění do systému hrazené zdravotní péče

Začátkem roku 2015 Nadace Jistota obdržela od KB Penzijní společnosti částku 150 000 Kč na její dobročinné aktivity v průběhu roku. Prvních 50 000 Kč s příspěvkem dalších 30 000 Kč od Nadace bylo využito pro domácí hospic Cesta domů na podporu systematického zpracování podkladů pro jednání se zdravotními pojišťovnami. Cílem je vytvořit materiál k tomu, aby bylo mobilním hospicům umožněno vstoupit do systému zdravotnictví hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

24. 3. 2015 10:00
Témata

„Téměř všichni si přejeme jednou zemřít doma. Přesto umíráme právě tam, kde si to skoro nikdo z nás nepřeje – na akutním lůžku v nemocnici. V mnoha zemích západní Evropy je přitom domácí paliativní péče všeobecně dostupná a hrazená z veřejných prostředků, což lidem umožňuje dožít v jejich domácím prostředí, a zároveň s podporou moderní medicíny. Toho se také u nás snažíme projektem dosáhnout.“

Marek Uhlíř, ředitel Cesty domů

Z poskytnutých prostředků bude realizováno srovnání organizačních a úhradových modelů zajištění mobilní paliativní péče v zemích Evropské unie. Studii zpracuje konsorcium univerzitních pracovišť paliativní medicíny sdružených v organizaci Evropská síť paliativního výzkumu (European Palliative research network). Dále bude z daru podporována pracovní skupina z řad odborníku v oblasti paliativní medicíny, kteří se pravidelně scházejí za účelem sdílení zkušenostní a odborných dat z oblasti paliativní medicíny.

„Jsme rádi, že můžeme napomoci v takto inovativním projektu a dosáhnout tak třeba v blízké době úspěšného zapojení domácí hospicové péče do systému hrazeného zdravotnictví,“  řekl Jiří Mifek, člen Správní rady Nadace Komerční banky, a.s. Jistota.

„KB Penzijní společnost provází mnoho svých účastníků celým dospělým životem a pomáhá jim se finančně zabezpečit na stáří. Rozhodli jsme se v letošním roce podpořit aktivity hospiců, které mohou usnadnit poslední část života mnohým spoluobčanům. Cesta domů je pro nás garantem odpovědného a lidského přístupu k umírajícím a jsme rádi, že můžeme přispět k proměně ve vnímání paliativní medicíny.“

Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnosti
Předání daru