Nadace pomohla domácímu Hospici Knížete Václava

Začátkem roku 2015 Nadace Jistota obdržela od KB Penzijní společnosti částku 150 000 Kč na její dobročinné aktivity v průběhu roku. 50 000 Kč z této částky Nadace navýšila o dalších 30 000 a celý příspěvek věnovala Hospici knížete Václava na zajištění mezd zdravotních sester.

30. 4. 2015 10:00
Témata

 „Ač to zákon v současnosti již umožňuje, zdravotní pojišťovny s poskytovateli domácí paliativní péče nechtějí uzavírat smluvní vztah. A přitom osobní náklady zdravotních sester pro nás představují největší nákladovou položku.“

Lubomír Kníže, ředitel hospice

Poskytnutá částka hospici umožní zajistit téměř 700 hodin práce zdravotních sester. Dar hospici předal Jiří Mifek, člen Správní rady Nadace a Vojtěch Kubec, místopředseda představenstva KB Penzijní společnosti.

„KB Penzijní společnost provází mnoho svých účastníků celým dospělým životem a pomáhá jim se finančně zabezpečit na stáří. Rozhodli jsme se v letošním roce podpořit aktivity hospiců, které mohou usnadnit poslední část života mnohým spoluobčanům.“

Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnosti

Celý příspěvek od KB Penzijní společnosti byl rozdělen rovným dílem na následující projekty:

  • Podpora systematického zpracování podkladů pro jednání se zdravotními pojišťovnami pro Cestu domů
  • Osobní náklady zdravotních sester pro Hospic knížete Václava
  • Lektorné na projekt „Násilí na internet nepatří“ pro Sdružení D

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru