Nadace přispívá na projekty domácí hospicové péče

Nadace Jistota se v červnu rozhodla podpořit projekt Oblastní charity Pelhřimov. Za poskytnutý příspěvek 79 095 Kč charita pořídí pomůcky a vybavení pro provoz domácí hospicové péče.

17. 8. 2015 10:00
Témata

Nadace Jistota začátkem roku obdržela od KB Factoringu, dceřiné společnosti Komerční banky, příspěvek 50 000 Kč. K této částce Nadace ještě přidala vlastní příspěvek 29 095 Kč, čímž umožnila Oblastní charitě Pelhřimov zakoupit speciální zdravotnické vybavení pro poskytování domácí hospicové péče.

„Domácí hospicovou péči poskytujeme již osmým rokem a jsme jejím jediným poskytovatelem v regionu Pelhřimovska. Za důležité považujeme, že v našem týmu působí lidé, pro něž práce není jen zaměstnáním, ale i posláním - tito pracovníci věří, že hospicová péče je pro mnoho umírajících lidí tou nejlepší, nejdůstojnější volbou, která jim pomůže završit jejich život, odejít ve smíření se svým životem i blízkými lidmi."

Martina Kábelová, ředitelka Oblastní charity Pelhřimov

Oblastní charita Pelhřimov je poskytovatelem pěti sociálních služeb odlehčovací služby (domácí hospicová péče), pečovatelské služby, osobní asistence, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Domácí zdravotní péče je poskytována především jako součást domácí hospicové péče. Domácí hospicová péče je poskytována od roku 2008 jako kombinace sociálních a zdravotních služeb v domácnosti klienta.

„Podpora hospicové péče je jedním z hlavních pilířů, kam se Nadace snaží směřovat svou finanční pomoc. Jsme také moc rádi, že jsme mohli spolupracovat s Factoringem KB, který nám na tento projekt poskytl tak významný příspěvek."

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Předání daru