• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace umožnila modernizaci střediska ergoterapie organizace Daneta

Nadace umožnila modernizaci střediska ergoterapie organizace Daneta

Prostřednictvím prostředků Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota bude zmodernizováno středisko ergoterapie organizace Daneta, konkrétně středisko pořídí novou pec a příslušenství na výpal keramiky v celkové hodnotě 69 tis. Kč.

29. 1. 2015 10:00
Témata

Pec budou užívat především žáci dvouletého odborného učiliště s učebním oborem Provozní služby, které nabízí střední vzdělávání žákům s lehkým zdravotním postižením. Keramickou pec využije taktéž Chráněná dílna Daneta.

Daneta – Centrum ucelené rehabilitace a komplexní péče o soby se zdravotním postižením a jejich rodiny“ poskytuje mimo jiné i služby fyzioterapie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, ergoterapie, canisterapie, hypoterapie, dále nabízí odborná poradenství, vzdělávání a všemi dostupnými prostředky podporuje zdraví a duševní pohodu zdravotně postižených i jejich rodin, a tím pomáhá k jejich plnému začlenění do běžné společnosti.

Předání daru
Výuka keramiky