• Vše o KB
  • Novinky
  • Pomáháme hendikepovaným v samostatném životě, podporujeme chráněná bydlení

Pomáháme hendikepovaným v samostatném životě, podporujeme chráněná bydlení

V dubnu Nadace podpořila finanční částkou 115 575 Kč Společnost Duha, společnost pro integraci lidí s postižením. Částka bude využita na rekonstrukci a vybavení kuchyně chráněného bytu.

20. 4. 2015 10:00
Témata

V chráněném bytě Společnosti DUHA žije paní Marie, klientka centra denních služeb s panem Martinem, který dochází do chráněného zaměstnávání. Oba využívají služeb asistenta šest dní v týdnu v rozsahu 6 hodin. Oba dva jsou na dobré cestě k samostatnosti, po Praze se umí sami pohybovat po naučených trasách a ve svém domově zvládají základní domácí práce jako je příprava jídla a úklid. Za pomoci asistenta pak klienti nakupují, podílí se na náročnějších domácích úkonech a plánují trávení volného času.

Jelikož bylo v  bytě ještě původní vybavení z 90. let, které již bylo značně opotřebené a vzhledem ke zvýšené náročnosti užívání a požadavků na bezpečnost klientů ne zcela vyhovující, rozhodla se Nadace KB Jistota přispět na úpravu těchto prostor, ve kterých se oba klienti pohybují většinu svého času.

„Klienti, kteří žijí v tomto chráněném bytě, tak získají místo pro společné trávení času, zlepší se i ergonomie a bezpečnost práce v kuchyni. Co je také velice důležité, asistent, který je ve službě, může lépe pomáhat jednomu z klientů v kuchyni a zároveň dohlédnout na druhého klienta v obývacím pokoji.“

Eva Brožová, ředitelka Společnosti Duha

Dar za Nadaci Komerční banky, a.s. - Jistota předal Tomáš Talaš, člen Správní rady do rukou Evy Brožové, ředitelky organizace.

Nadace Komerční banky JISTOTA patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let pak rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejňuje Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Podpis smlouvy